Mã SP:
BỘ ĐÀM
Giá Thuê 90.000 vnđ / Cái
Giá CK 72.000 vnđ / cái
Mã SP: 1029
ÁO DÀI CÁCH TÂN NAM_VẼ HOA VĂN KIM TUYẾN
Giá Thuê 150.000
Giá Bán : 700.000
Mã SP: 983
ÁO DÀI CÁCH TÂN NAM - VẼ HỌA TIẾT CHIM CÒ
Giá Thuê 250.000
Giá Bán : 1.100.000
Mã SP: 1030
ÁO DÀI CÁCH TÂN NAM - PHỐI GẤM ( ĐỎ )
Giá Thuê 150.000
Giá Bán : 800.000
Mã SP: 1030
ÁO DÀI CÁCH TÂN NAM - PHỐI GẤM (XANH DƯƠNG)
Giá Thuê 150.000
Giá Bán : 800.000
Mã SP: 1030
ÁO DÀI CÁCH TÂN NAM - PHỐI GẤM (TRẮNG)
Giá Thuê 150.000
Giá Bán : 800.000
Mã SP: 1030
ÁO DÀI CÁCH TÂN NAM - PHỐI GẤM (XANH LÁ)
Giá Thuê 150.000
Giá Bán : 800.000
Mã SP: 1030
ÁO DÀI CÁCH TÂN NAM - PHỐI GẤM (VÀNG)
Giá Thuê 150.000
Giá Bán : 800.000
Mã SP:
Áo Dài Cách Tân Nam_Phối Gấm
Giá Thuê 250.000 vnđ / Bộ
Giá CK 200.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 1023
ÁO DÀI BABY CÁCH TÂN NAM (THIÊU RỒNG)
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 295
ÁO DÀI GẤM ĐỒNG TIỀN_XANH NGỌC
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 295
ÁO DÀI GẤM ĐỒNG TIỀN_XANH DƯƠNG
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 295
ÁO DÀI GẤM ĐỒNG TIỀN_VÀNG ĐỒNG
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 295
ÁO DÀI GẤM ĐỒNG TIỀN_ĐỎ
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 983
Áo Dài Nam Vest_Đỏ
Giá Thuê 250.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 983
Áo Dài Nam Vest_Xanh
Giá Thuê 250.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 301
Áo Dài Gấm Trắng
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 299
Áo Dài The Đỏ
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 141
Áo Dài Cách Tân Trắng
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 298
Áo Dài The Xanh Da Trời
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 300
Áo Dài The Đen
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 299
Áo Dài The Xanh Dương
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 138
Áo Dài Cách Tân ( Vàng Nhạt )
Giá Thuê 100.000
Mã SP: 139
Áo Dài Cách Tân ( Vàng Cam )
Giá Thuê 100.000
Giá Bán : 500.000
Mã SP: 140
Áo Dài Cách Tân ( Vàng Đồng )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 141
Áo Dài Cách Tân Trắng (Vẽ KT Vàng )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 144
Áo Dài Cách Tân ( Đỏ Tươi )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 295
Áo Dài Gấm Đỏ
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 295
Áo Dài Gấm Xanh Biển
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Giá CK 56.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 295
Áo Dài Gấm Xanh Ngọc
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 484
Áo Dài Gấm Baby ( Vàng Đồng _
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 857
Áo Dài Gấm Cách Tân ( Vàng Đồng )
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 857
Áo Dài Gấm Cách Tân ( Đỏ Đô )
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 867
Áo Dài Cách Tân Xanh Biển ( In Hoa )
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 867
Áo Dài Cách Tân Xám ( In Hoa )
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 867
Áo Dài Cách Tân Đen ( In Hoa )
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 867
Áo Dài Cách Tân Trắng ( In Hoa )
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 867
Áo Dài Cách Tân Cam ( In Hoa )
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Áo Dài Tre Nam
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ