Mã SP: Liên Hệ
BỘ ĐÀM
Giá Thuê 90.000 vnđ / Cái
Giá CK 72.000 vnđ / Cái
Mã SP: 1064
Áo Dài Xanh - Hoa Sen
Giá Thuê 90.000
Giá Bán : 700.000
Mã SP: 589
ÁO DÀI LỤA HOA THIÊU
Giá Thuê 90.000
Giá Bán : 500.000
Mã SP: 1048
ÁO DÀI PHI HỒNG SEN CÁCH TÂN ( KẾT HOA THIÊU )
Giá Thuê 60.000
Giá Bán : 250.000
Mã SP: 1048
ÁO DÀI PHI HỒNG CÁCH TÂN ( KẾT HOA THIÊU )
Giá Thuê 60.000
Giá Bán : 250.000
Mã SP: 1048
ÁO DÀI PHI XANH CÁCH TÂN ( KẾT HOA THÊU )
Giá Thuê 60.000
Giá Bán : 250.000
Mã SP: 1048
ÁO DÀI PHI ĐỎ CÁCH TÂN ( KẾT HOA THIÊU )
Giá Thuê 60.000
Giá Bán : 250.000
Mã SP: 730
ÁO DÀI REN CAO CẤP
Giá Thuê 130.000
Giá Bán : 800.000
Mã SP: 64
ÁO DÀI VOAN ĐỎ THÊU HOA
Giá Thuê 150.000
Giá Bán : 850.000
Mã SP: 64
ÁO DÀI VOAN HỒNG THIÊU HOA
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 64
ÁO DÀI VOAN XANH DƯƠNG THIÊU HOA
Giá Thuê 150.000
Giá Bán: 850.000
Mã SP: 64
ÁO DÀI VOAN VÀNG THIÊU HOA
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá Bán: 850.000
Mã SP: 64
ÁO DÀI VOAN XANH LÁ THIÊU HOA
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá Bán: 850.000
Mã SP: 433
ÁO DÀI GẤM
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 431
ÁO DÀU LỤA THUÊ HOA VĂN NỔI
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 1010
ÁO DÀI VOAN KẾT CƯỜM
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 316
ÁO DÀI VOAN VẼ HOA
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: Liên Hệ
ÁO DÀI VOAN TRẮNG VẼ HOA
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / BỘ
Mã SP: 1028
ÁO DÀI GẤM CÁCH TÂN CAO CẤP_VÀNG
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 1028
ÁO DÀI GẤM CÁCH TÂN CAO CẤP_XANH LÁ
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 1028
ÁO DÀI GẤM CÁCH TÂN CAO CẤP_ĐỎ
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 1028
ÁO DÀI GẤM CÁCH TÂN CAO CẤP_VÀNG KEM
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 1028
ÁO DÀI GẤM CÁCH TÂN CAO CẤP_XANH DƯƠNG
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 1010
ÁO DÀI GẤM CAO CẤP_XANH LÁ
Giá Thuê 250.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 1010
ÁO DÀI GẤM CAO CẤP_ĐỎ
Giá Thuê 250.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 1010
ÁO DÀI GẤM CAO CẤP_VÀNG KEM
Giá Thuê 250.000 vnđ / Bộ
Giá CK 200.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 1010
ÁO DÀI GẤM CAO CẤP_XANH DƯƠNG
Giá Thuê 250.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 1010
ÁO DÀI GẤM CAO CẤP_VÀNG
Giá Thuê 250.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: Liên Hệ
ÁO DÀI CÁCH TÂN NỮ_IN HOA TRẮNG
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 999
ÁO DÀI PHI LỤA_XANH DƯƠNG
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 1000
ÁO DÀI PHI LỤA TRẮNG_VIỀN TÍM
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 999
ÁO DÀI PHI LỤA_HỒNG SEN
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 999
ÁO DÀI PHI LỤA_TÍM HUẾ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 999
ÁO DÀI PHI LỤA_ĐỎ ĐÔ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 999
ÁO DÀI ĐOÀN_PHI LỤA
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: Liên Hệ
ÁO DÀI CÁCH TÂN NỮ_IN HOA
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 1018
ÁO DÀI CÁCH TÂN NŨ THIÊU HOA
Giá Thuê 110.000 vnđ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 1016
ÁO DÀI GẤM CÁCH TÂN ( IN HOA VĂN )
Giá Thuê 110.000 vnđ / Bộ
Giá CK 88.000 vnđ / BỘ
Mã SP: 441
ÁO DÀI REN NÂU
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 589
ÁO DÀI PHI LỤA_XANH LÁ (VIỀN REN)
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 453
ÁO DÀI REN ĐỎ CÁCH TÂN
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 273
ÁO DÀI REN HỒNG CAO CẤP
Giá Thuê 250.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 273
ÁO DÀI REN CAO CẤP
Giá Thuê 250.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 984
ÁO DÀI REN XANH NGỌC
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 986
ÁO DÀI PHONG CẢNH_XANH
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 986
ÁO DÀI PHONG CẢNH_ĐỎ ĐÔ
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 986
ÁO DÀI HOA SỨ_HỒNG
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 986
ÁO DÀI HOA SỨ_ĐEN
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 986
ÁO DÀI HOA SỨ_CAM
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 986
ÁO DÀI HOA SỨ_TÍM
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 986
ÁO DÀI HOA SỨ_XANH LÁ
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 850
ÁO DÀI HOA VĂN LẬP THỂ_HỒNG
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 850
ÁO DÀI HOA VĂN LẬP THỂ_ĐỎ
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 850
Áo Dài Hoa Văn Lập Thể_XANH
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 151
ÁO DÀI VOAN ĐỎ
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 902
Áo Dài Sen In Hoa
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 821
ÁO DÀI LỤA TRẮNG TRƠN
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 52
Áo Dài Voan Tay Ngắn ( Hoa Hồng - Xích )
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 300.000
Mã SP: 64
Áo Dài Sen Thêu
Giá Thuê 150.000
Giá Bán : 850.000
Mã SP: 76
Áo Dài Cách Tân ( Tà Ngắn - Màu Vàng )
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 380.000
Mã SP: 82
Áo Dài Cách Tân ( Tà Ngắn - Xanh Dương )
Giá Thuê 70.000
Giá Bán : 300.000
Mã SP: 83
Áo Dài Trắng Thêu Công
Giá Thuê 100.000
Giá Bán : 450.000
Mã SP: 84
Áo Dài Cổ Điển ( Ren Đỏ Đính Cườm )
Giá Thuê 100.000
Giá Bán : 450.000
Mã SP: 86
Áo Dài Gấm Đồng Tiền Lớn Xanh Lá
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 500.000
Mã SP: 100
Áo Dài Ren Hồng Tay Ngắn
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 450.000
Mã SP: 297
Áo Dài Cổ Điển ( Cườm Trắng )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 101
Áo Dài Ren Tím ( Đính Đá )
Giá Thuê 130.000
Giá Bán : 550.000
Mã SP: 102
Áo Dài Ren Xanh Cốm Tay Ngắn
Giá Thuê 100.000
Giá Bán : 500.000
Mã SP: 103
Áo Dài Cổ Thuyền Ren Hồng
Giá Thuê 100.000
Giá Bán : 450.000
Mã SP: 113
Áo Dài Gấm Trúc Vàng
Giá Thuê 70.000
Giá Bán : 350.000
Mã SP: 116
Áo Dài Phi Vàng Hoa Cúc
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 400.000
Mã SP: 136
Áo Dài Cổ Thuyền Ren Đỏ
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 450.000
Mã SP: 137
Áo Dài Cổ Điển ( Ren Xanh )
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 350.000
Mã SP: 145
Áo Dài Cách Tân ( Ren Trắng - Cườm Đỏ )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 146
Áo Dài Cách Tân ( Ren Xanh Dương )
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 151
Áo Dài Voan Đỏ Tươi
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 153
Áo Dài Phi Vàng Đồng Trơn
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 273
Áo Dài Cách Tân Tà Rộng Cao Cấp_Đỏ
Giá Thuê 250.000 vnđ
Giá CK 200.000 vnđ
Mã SP: 273
Áo Dài Cách Tân Tà Rộng Cao Cấp_Xanh Lá
Giá Thuê 250.000 vnđ
Giá CK 200.000 vnđ
Mã SP: 273
Áo Dài Cách Tân Tà Rộng Cao Cấp_Hồng
Giá Thuê 250.000 vnđ
Giá CK 200.000 vnđ
Mã SP: 273
Áo Dài Cách Tân Tà Rộng Cao Cấp_Vàng
Giá Thuê 250.000 vnđ
Giá CK 200.000 vnđ
Mã SP: 313
Áo Dài 3 Tà Xanh Biển
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 316
Áo Dài Voan Ca Rô
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 334
Áo Dài Việt Hùng ( Hồng - Đen )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 335
Áo Dài Đỏ Cườm ( Tà Dập Ly )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 336
Áo Dài Đỏ Hoa Mai ( Ngực - Tay )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 337
Áo Dài Đỏ Đính Hoa Mai
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 338
Áo Dài SeQuin Xanh Biển
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 339
Áo Dài SeQuin Xanh Lá
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 341
Áo Dài Đỏ Phi Hoa Mai
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 377
Áo Dài Voan Hồng ( Đính Hoa Ngực )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 431
Áo Dài Lụa Cổ Điển ( Cam )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 431
Áo Dài Lụa Cổ Điển ( Trắng )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 431
Áo Dài Lụa Cổ Điển ( Xanh Lá )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 431
Áo Dài Lụa Cổ Điển ( Xanh Ngọc )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 432
Áo Dài Lụa Sát Nách ( Hồng )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 435
Áo Dài Trắng Voan Phối Ren ( Tà Rộng )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 437
Áo Dài Gấm Cách Tân
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 439
Áo Dài Vàng Chanh ( Hoa Trắng )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 443
Áo Dài Vàng Cam ( Đính Mai )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 450
Áo Dài Cách Tân Nút Tàu ( Viền Đỏ )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 450
Áo Dài Cách Tân Nút Tàu ( Viền Vàng )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 458
Áo Dài Voan Cam Nhạt ( Nút Bấm )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 465
Áo Dài 3 Tà Đỏ ( Cô Dâu )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 498
Áo Dài Gấm Baby Nữ ( Đỏ )
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Giá CK 48.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 498
Áo Dài Gấm Baby Nữ ( Hồng )
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Giá CK 48.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 589
Áo Dài Lụa Xanh Lá ( Cổ Tay Viền Vàng )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 593
Áo Dài Phi Lụa Tím ( Cổ Tay Viền Vàng )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 729
Áo Dài Ren Xanh ( Hoa Văn Vàng Đồng - Cườm )
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 730
Áo Dài Ren Hồng Tay Dài ( Đính Đá Vàng )
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 731
Áo Dài Lụa Hồng Cổ Thuyền ( Đính Cườm Mai Vàng )
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 732
Áo Dài Cổ Thuyền Hoa Trơn
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 821
Áo Dài Trắng Phi Lụa ( Tay,Cổ Viền Đen )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 825
Áo Dài Trắng Kết Hoa Hồng
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 849
Áo Dài Đỏ ( Tà Chữ A )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 866
Áo Dài Cách Tân Xanh Biển
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 869
Áo Dài Tà Ngắn ( Phong Cảnh Hạ Long Bay )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 869
Áo Dài Tà Ngắn ( Phong Cảnh Ruộng Bậc Thang )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 869
Áo Dài Tà Ngắn ( Phong Cảnh Chợ Bến Thành )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 869
Áo Dài Tà Ngắn ( Phong Cảnh Sông Nước )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 869
Áo Dài Tà Ngắn ( Phong Cảnh Tây Nguyên )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 869
Áo Dài Tà Ngắn ( Phong Cảnh Miền Tây )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 869
Áo Dài Tà Ngắn ( Phong Cảnh )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 870
Áo Dài Tà Ngắn ( Hồng - Kim Tuyến )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 461
Áo Dài Voan Xanh Dương ( Vẽ Hoa Mai )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 87
Áo Dài Đoàn TNCS HCM
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 88
Áo Dài Đoàn TNCS HCM ( Vẽ )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 108
Áo Dài Gấm Đồng Tiền Lớn Đỏ
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Giá CK 56.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 109
Áo Dài Gấm Đồng Tiền Nhỏ Đỏ
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Giá CK 56.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 112
Áo Dài Gấm Trúc Hồng
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Giá CK 56.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 435
Áo Dài Trắng Voan Phối Ren 3 Tà
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 436
Áo Dài Gấm Xanh Nút Bấm
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: Liên Hệ
Áo Dài Phi Xanh
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: Liên Hệ
Áo Dài Tím Vẽ Hoa
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 1090
Áo Dài Tre
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 85
Áo Dài Cổ Điển Ren Vàng
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 150
Áo Dài Voan - Hồng Trơn
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 151
Áo Dài Voan - Đỏ Trơn
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 209
Áo Dài Voan - Xanh Trơn
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 435
Áo Dài Trắng Voan - Ren 3 Tà
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 464
Áo Khoác Xám Thêu Vàng
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ