Mã SP:
BỘ ĐÀM
Giá Thuê 90.000 vnđ / Cái
Mã SP: AC012
Áo Dài Nữ Vàng Kim - Hạc Trắng
Giá Thuê : 300.000
Giá Bán : 1.500.000
Mã SP: 1109
Áo Dài Nữ Gấm Đỏ ( Kết Hoa )
Giá Thuê : 170.000
Giá Bán : 800.000
Mã SP: 449
Áo Dài Nữ Trắng - Cá Hóa Rồng
Giá Thuê : 150.000
Giá Bán : 700.000
Mã SP: 449
Áo Dài Nữ Đỏ - Hoa Văn Lập Thể
Giá Thuê : 150.000
Giá Bán : 700.000
Mã SP: 449
Áo Dài Nữ Vàng - Hoa Văn Lập Thể
Giá Thuê : 150.000
Giá Bán : 700.000
Mã SP: 449
Áo Dài Nữ Xanh - Hoa Văn Lập Thể
Giá Thuê : 150.000
Giá Bán : 700.000
Mã SP: 1070
Áo Dài Cách Tân Tranh Đông Hồ 01
Giá Thuê: 120.000/Bộ
Giá Bán : 600.000/ Bộ
Mã SP: 589
Áo dài lụa hoa thêu
Giá Thuê 90.000
Giá Bán : 500.000
Mã SP: 1048
Áo dài phi hồng cách tân (kết hoa thêu)
Giá Thuê 60.000
Giá Bán : 250.000
Mã SP: 1048
Áo dài phi hồng lụa cách tân (kết hoa thêu)
Giá Thuê 60.000
Giá Bán : 250.000
Mã SP: 1048
Áo dài phi xanh cách tân (kết hoa thêu)
Giá Thuê 60.000
Giá Bán : 250.000
Mã SP: 1048
Áo dài phi đỏ cách tân (kết hoa thêu)
Giá Thuê 60.000
Giá Bán : 250.000
Mã SP: 730
Áo dài ren xanh cao cấp
Giá Thuê 130.000
Giá Bán : 800.000
Mã SP: 64
Áo Dài Voan Đỏ Thêu Hoa
Giá Thuê 150.000
Giá Bán : 850.000
Mã SP: 64
Áo dài voan hồng thêu hoa
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 64
Áo dài voan xanh dương thêu hoa
Giá Thuê 150.000
Giá Bán: 850.000
Mã SP: 64
Áo dài voan vàng thêu hoa
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá Bán: 850.000
Mã SP: 64
Áo dài voan xanh lá thêu hoa
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá Bán: 850.000
Mã SP: 433
Áo dài gấm
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 431
Áo dài lụa thêu hoa văn nổi
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 1010
Áo dài voan kết cườm
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 316
Áo dài voan vẽ hoa
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Áo dài voan trắng vẽ hoa
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 1028
Áo dài gấm vàng cách tân cao cấp
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 1028
Áo dài gấm xanh lá cách tân cao cấp
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 1028
Áo dài gấm đỏ cách tân cao cấp
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 1028
Áo dài gấm vàng kem cách tân cao cấp
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 1028
Áo dài gấm xanh dương cách tân cao cấp
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 1010
Áo dài gấm xanh lá cao cấp
Giá Thuê 250.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 1010
Áo dài gấm đỏ cao cấp
Giá Thuê 250.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 1010
Áo dài gấm vàng kem cao cấp
Giá Thuê 250.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 1010
Áo dài gấm xanh dương cao cấp
Giá Thuê 250.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 1010
Áo dài gấm vàng cao cấp
Giá Thuê 250.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Áo dài cách tân nữ in hoa trắng
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 999
Áo dài phi lụa xanh dương
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 1000
Áo dài phi lụa trắng viền tím
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 999
Áo dài phi lụa hồng sen
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 999
Áo dài phi lụa tím Huế
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 999
Áo dài phi lụa đỏ đô
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 999
Áo dài Đoàn phi lụa
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Áo dài cách tân nữ in hoa
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 1018
Áo dài cách tân nữ thêu hoa
Giá Thuê 110.000 vnđ
Mã SP: 1016
Áo dài gấm cách tân in hoa văn
Giá Thuê 110.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 441
Áo dài ren nâu
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 589
Áo dài phi lụa xanh lá viền ren
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 453
Áo dài ren đỏ cách tân
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 273
Áo dài ren hồng cao cấp
Giá Thuê 250.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 273
Áo dài ren cao cấp
Giá Thuê 250.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 984
Áo dài ren xanh ngọc
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 986
Áo dài phong cảnh xanh
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 986
Áo dài phong cảnh đỏ đô
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 986
Áo dài hoa sứ hồng
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 986
Áo dài hoa sứ đen
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 986
Áo dài hoa sứ cam
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 986
Áo dài hoa sứ tím
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 986
Áo dài hoa sứ xanh lá
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 850
Áo dài hoa văn lập thể hồng
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 850
Áo dài hoa văn lập thể đỏ
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 850
Áo dài hoa văn lập thể xanh
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 151
Áo dài voan đỏ
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 902
Áo dài sen in hoa
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 821
Áo dài lụa trắng trơn
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 52
Áo dài voan tay ngắn ( hoa hồng - xích )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá Bán : 300.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 64
Áo dài sen thêu
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá Bán : 850.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 76
Áo dài cách tân ( tà ngắn - màu vàng )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá Bán : 380.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 82
Áo dài cách tân ( tà ngắn - xanh dương )
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Giá Bán : 300.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 83
Áo dài trắng thêu công
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá Bán : 450.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 84
Áo dài cổ điển ( ren đỏ đính cườm )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá Bán : 450.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 86
Áo dài gấm đồng tiền lớn xanh lá
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá Bán : 500.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 100
Áo dài ren hồng tay ngắn
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá Bán : 450.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 297
Áo dài cổ điển ( cườm trắng )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 101
Áo dài ren tím ( đính đá )
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá Bán : 550.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 102
Áo dài ren xanh cốm tay ngắn
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá Bán : 500.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 103
Áo dài cổ thuyền ren hồng
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá Bán : 450.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 113
Áo Dài Gấm - Trúc Vàng
Giá Thuê 70.000
Giá Bán : 350.000
Mã SP: 116
Áo dài phi vàng hoa cúc
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá Bán : 400.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 136
Áo dài cổ thuyền ren đỏ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá Bán : 450.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 137
Áo dài cổ điển ( ren xanh )
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 350.000
Mã SP: 145
Áo dài cách tân ( ren trắng - cườm đỏ )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 146
Áo dài cách tân ( ren xanh dương )
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 151
Áo dài voan đỏ tươi
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 153
Áo dài phi vàng đồng trơn
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 273
Áo dài cách tân tà rộng cao cấp - Đỏ
Giá Thuê 250.000 vnđ
Mã SP: 273
Áo dài cách tân tà rộng cao cấp - Xanh Lá
Giá Thuê 250.000 vnđ
Giá Bán : 900.000/ Bộ
Mã SP: 273
Áo dài cách tân tà rộng cao cấp - Hồng
Giá Thuê 250.000 vnđ
Mã SP: 273
Áo dài cách tân tà rộng cao cấp - Vàng
Giá Thuê 250.000 vnđ
Mã SP: 313
Áo dài 3 tà xanh biển
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 316
Áo dài voan ca rô
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 334
Áo dài Việt Hùng ( Hồng - Đen )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 335
Áo dài đỏ cườm ( tà dập ly )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 336
Áo dài đỏ hoa mai ( ngực - tay )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 337
Áo dài đỏ đính hoa mai
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 338
Áo dài sequin xanh biển
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 339
Áo dài sequin xanh lá
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 341
Áo dài đỏ phi hoa mai
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 377
Áo dài voan hồng ( đính hoa ngực )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 431
Áo dài lụa cổ điển ( cam )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 431
Áo dài lụa cổ điển ( trắng )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 431
Áo dài lụa cổ điển ( xanh lá )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 431
Áo dài lụa cổ điển ( xanh ngọc )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 432
Áo dài lụa sát nách ( hồng )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 435
Áo dài trắng voan phối ren ( tà rộng )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 437
Áo dài gấm cách tân
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 439
Áo dài vàng chanh ( hoa trắng )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 443
Áo dài vàng cam ( đính mai )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 450
Áo dài cách tân nút tàu ( viền đỏ )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 450
Áo dài cách tân nút tàu ( viền vàng )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 458
Áo dài voan cam nhạt ( nút bấm )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 465
Áo Dài 3 Tà - Đỏ ( Cô Dâu )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 498
Áo dài gấm baby nữ đỏ
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 498
Áo dài gấm baby nữ hồng
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 589
Áo dài lụa xanh lá ( cổ tay viền vàng )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 593
Áo dài phi lụa tím ( cổ tay viền vàng )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 729
Áo dài ren xanh ( hoa văn vàng đồng - cườm )
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 730
Áo dài ren hồng tay dài ( đính đá vàng )
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 731
Áo dài lụa hồng cổ thuyền ( đính cườm mai vàng )
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 732
Áo dài cổ thuyền hoa trơn
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 821
Áo dài trắng phi lụa ( tay cổ viền đen )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 825
Áo dài trắng kết hoa hồng
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 849
Áo dài đỏ ( tà chữ A )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 866
Áo dài cách tân xanh biển
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 869
Áo dài tà ngắn ( Phong cảnh Hạ Long Bay )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 869
Áo dài tà ngắn ( Phong cảnh ruộng bậc thang )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 869
Áo dài tà ngắn ( phong cảnh chợ Bến Thành )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 869
Áo dài tà ngắn ( phong cảnh sông nước )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 869
Áo dài tà ngắn ( phong cảnh tây nguyên )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 869
Áo dài tà ngắn ( phong cảnh miền tây )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 869
Áo dài tà ngắn ( phong cảnh )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 870
Áo dài tà ngắn ( hồng - kim tuyến )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 461
Áo dài voan xanh dương ( vẽ hoa mai )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 87
Áo dài Đoàn TNCS HCM
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 88
Áo dài Đoàn TNCS HCM ( vẽ )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 108
Áo dài gấm đỏ đồng tiền lớn
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 109
Áo dài gấm đỏ đồng tiền nhỏ
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 112
Áo dài gấm trúc hồng
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 435
Áo dài trắng voan phối ren 3 tà
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 436
Áo dài gấm xanh dương
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Áo dài phi xanh hoa văn
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Áo dài tím vẽ hoa
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 1090
Áo dài tre nữ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 85
Áo dài cổ điển ren vàng
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 150
Áo dài voan hồng
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 209
Áo dài voan xanh
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 435
Áo dài trắng voan - ren 3 Tà
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 464
Áo khoác xám thêu vàng
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ