Mã SP:
BỘ ĐÀM
Giá Thuê 90.000 vnđ / Cái
Mã SP: 1004
Yếm phi baby
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 39
Yếm nhung - xanh dương
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 150.000
Mã SP: 45
Yếm cột hở lưng - xanh lá
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 250.000
Mã SP: 44
Yếm cột hở lưng - hồng
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 250.000
Mã SP: 92
Tứ thân - hồng vẽ kim tuyến
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 400.000
Mã SP: 97
Yếm phi hở lưng - nâu
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 171
Yếm phi hở lưng thêu - nâu
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 164
Yếm sen vàng
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 839
Yếm trắng in hoa tím
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 91
Tứ thân - xanh lá vẽ kim tuyến
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 400.000
Mã SP: 94
Tứ thân - nhiều màu
Giá Thuê 70.000
Giá Bán : 300.000
Mã SP: 93
Tứ thân - vàng vẽ
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 400.000
Mã SP: 834
Tứ thân - xanh cổ sequin
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 70
Yếm nhung - trắng
Giá Thuê 70.000
Giá Bán : 150.000
Mã SP: 169
Tứ thân - vàng
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 94
Tứ thân - xanh biển
Giá Thuê 70.000
Giá Bán : 300.000