Mã SP: Liên Hệ
BỘ ĐÀM
Giá Thuê 90.000 vnđ / Cái
Giá CK 72.000 vnđ / Cái
Mã SP: Liên Hệ
BỘ ĐÀM
Giá Thuê 90.000 vnđ / Cái
Giá CK 72.000 vnđ / Cái
Mã SP: Liên Hệ
BỘ ĐÀM
Giá Thuê 90.000 vnđ / Cái
Giá CK 72.000 vnđ / Cái
Mã SP:
BỘ ĐÀM
Giá Thuê 90.000 vnđ / Cái
Giá CK 72.000 vnđ / cái
Mã SP: Liên Hệ
BỘ ĐÀM
Giá Thuê 90.000 vnđ / Cái
Giá CK 72.000 vnđ / Cái
Mã SP: Liên Hệ
BỘ ĐÀM
Giá Thuê 90.000 vnđ / Cái
Giá CK 72.000 vnđ / Cái
Mã SP:
BỘ ĐÀM
Giá Thuê 90.000 vnđ / Cái
Giá CK 72.000 vnđ / cái
Mã SP: Liên Hệ
BỘ ĐÀM
Giá Thuê 90.000 vnđ / Cái
Giá CK 72.000 vnđ / Cái
Mã SP: Liên Hệ
BỘ ĐÀM
Giá Thuê 90.000 vnđ / Cái
Giá CK 72.000 vnđ / cái
Mã SP:
BỘ ĐÀM
Giá Thuê 90.000 vnđ / Cái
Giá CK 72.000 vnđ / cái
Mã SP: Liên Hệ
BỘ ĐÀM
Giá Thuê 90.000 vnđ / Cái
Giá CK 72.000 vnđ / Cái
Mã SP: Liên Hệ
BỘ ĐÀM
Giá Thuê 90.000 vnđ / Cái
Giá CK 72.000 vnđ / Cái
Mã SP: 002
BỘ ĐÀM
Giá Thuê 90.000 vnđ / Cái
Giá CK 72.000 vnđ / Cái
Mã SP:
AC007
Giá Lẻ : Liên Hệ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: Liên Hệ
AC011
Giá Thuê : Liên Hệ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: Liên Hệ
AC010
Giá Thuê : Liên Hệ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: Liên Hệ
AC008
Giá Thuê : Liên Hệ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: Liên Hệ
AC009
Giá Thuê : Liên Hệ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: Liên Hệ
AC006
Giá Thuê : Liên Hệ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: Liên Hệ
AC005
Giá Thuê : Liên Hệ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: Liên Hệ
AC004
Giá Thuê : Liên Hệ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: Liên Hệ
AC003
Giá Thuê : Liên Hệ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: Liên Hệ
AC001
Giá Thuê : Liên Hệ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: Liên Hệ
AC002
Giá Thuê : Liên Hệ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: Liên Hệ
ĐẦM TRẮNG HOA
Giá sp: Liên Hệ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: Liên Hệ
ĐAN MẠCH NỮ
Giá sp: Liên Hệ
Mã SP: Liên Hệ
ĐAN MẠCH NAM
Giá sp: Liên Hệ
Mã SP: 1064
Áo Dài Xanh - Hoa Sen
Giá Thuê 90.000
Giá Bán : 700.000
Mã SP: 1066 - 1065 - 1088
Nhảy Dance
Giá Thuê 90.000
Giá Bán : 350.000
Mã SP: 1066 - 1065 - 1088
Nhảy Dance
Giá Thuê 90.000
Giá Bán : 350.000
Mã SP: 1066 - 1065 - 1088
Nhảy Dance
Giá Thuê 90.000
Giá Bán : 350.000
Mã SP: 841
MÃO CỔ TRANG NỮ
Giá Thuê : 20.000
Giá Bán : 300.000
Mã SP: 672
MÃO HÀN QUỐC
Giá Thuê : 10.000
Giá Bán : 110.000
Mã SP: 912
NÓN THÁI LAN NỮ GỐC ( NHỎ )
Giá Thuê : 30.000
Giá Bán : 900.000
Mã SP: 913
NÓN THÁI LAN NAM GỐC ( LỚN )
Giá Thuê : 30.000
Giá Bán : 1.200.000
Mã SP: 915
TRANG SỨC THÁI LAN GỐC
Giá Thuê : 30.000
Giá Bán : 900.000
Mã SP: 917
DÂY VAI THÁI LAN GỐC
Giá Thuê : 30.000
Giá Bán : 600.000
Mã SP: 916
DÂY LƯNG THÁI LAN GỐC
Giá Thuê 30.000
Giá Bán : 300.000
Mã SP: 914
TRANG SỨC ĐEO TAY MẠ VÀNG
Giá thuê 30.000
Giá Bán : 900.000
Mã SP: 1008
MÃO APSARA
Giá Thuê : 20.000/cái
Giá Bán : 250.000
Mã SP: 824
CÀI ĐẦU HOA SEN
Giá Thuê : 20.000
Giá Bán : 80.000
Mã SP: 618
TRÂM CÀI INDONESIA GỐC
Giá Thuê : 20.000
Giá Bán : 120.000
Mã SP: 1076
NÓN ÂU LẠC NAM
Giá Thuê : 10.000
Giá Bán : 180.000
Mã SP: 1076
NÓN LẠC LONG QUÂN
Giá Thuê : 10.000
Giá Bán : 180.000
Mã SP: 1076
NÓN THỦY TINH
Giá Thuê : 10.000
Giá Bán : 180.000
Mã SP: 1076
NÓN THUỶ TINH
Giá Thuê : 10.000
Giá Bán : 180.000
Mã SP: 1076
NÓN THÁNH GIÓNG
Giá Thuê : 10.000
Giá Bán : 180.000
Mã SP: 1036
VƯƠNG MIỆN CAO CẤP
Giá Thuê : 80.000
Giá Bán : 800.000
Mã SP: 1036
VƯƠNG MIÊN MẠ VÀNG CAO CẤP
Giá Thuê : 80.000
Giá Bán : 800.000
Mã SP: 1036
VƯƠNG MIỆN PHA LÊ CAO CẤP
Giá Thuê : 80.000
Giá Bán : 800.000
Mã SP: 1077
MẤN KẾT HOA CAO CẤP
Giá Thuê 50.000
Giá Bán : 250.000
Mã SP: 1055
MẤN VẢI GẤM KẾT CƯỜM_VÀNG
Giá Thuê : 20.000
Giá Bán : 120.000
Mã SP: 1055
MẤN VẢI GẤM KẾT CƯỜM_XANH DƯƠNG
Giá Thuê : 20.000
Giá Bán : 120.000
Mã SP: 1055
MẤN VẢI GẤM KẾT CƯỜM_ĐỎ
Giá Thuê : 20.000
Giá Bán : 120.000
Mã SP: 1055
MẤN VẢI GẤM KẾT CƯỜM_TRẮNG KEM
Giá Thuê : 20.000
Giá Bán : 120.000
Mã SP: 1055
MẤN VẢI GẤM KẾT CƯỜM_XANH LÁ
Giá Thuê : 20.000
Giá Bán : 120.000
Mã SP: 1055
MẤN VẢI 2 MÀU
Giá Thuê : 20.000
Giá Bán : 120.000
Mã SP: 1055
MẤN VẢI KẾT CƯỜM
Giá Thuê : 20.000
Giá Bán : 120.000
Mã SP: 1056
MẤN CÁCH TÂN HỒNG HOA
Giá Thuê : 10.000
Giá Bán : 130.000
Mã SP: 1050
NÓN VUA_XÁM BẠC
Giá Thuê : 20.000
Giá Bán : 250.000
Mã SP: 533
NÓN VUA_ĐEN
Giá Thuê : 20.000
Giá Bán : 400.000
Mã SP: 1050
NÓN VUA
Giá Thuê : 20.000
Giá Bán : 250.000
Mã SP: 859
NÓN QUAN VĂN_XÁM BẠC
Giá Thuê : 20.000
Giá Bán : 400.000
Mã SP: 859
NÓN QUAN VĂN_ĐEN
Giá Thuê : 20.000
Giá Bán : 400.000
Mã SP: 1031
CỔ TRANG TIÊN HỒNG
Giá Thuê : 100.000
Giá Bán : 700.000
Mã SP: 865
ÁO DÀI MÚA 6 TÀ - VÀNG
Giá Thuê 90.000
Giá Bán : 700.000
Mã SP: 589
ÁO DÀI LỤA HOA THIÊU
Giá Thuê 90.000
Giá Bán : 500.000
Mã SP: 218
ĐỒNG PHỤC BẢO VỆ
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 300.000
Mã SP: 1029
ÁO DÀI CÁCH TÂN NAM_VẼ HOA VĂN KIM TUYẾN
Giá Thuê 150.000
Giá Bán : 700.000
Mã SP: 983
ÁO DÀI CÁCH TÂN NAM - VẼ HỌA TIẾT CHIM CÒ
Giá Thuê 250.000
Giá Bán : 1.100.000
Mã SP: 1030
ÁO DÀI CÁCH TÂN NAM - PHỐI GẤM ( ĐỎ )
Giá Thuê 150.000
Giá Bán : 800.000
Mã SP: 1030
ÁO DÀI CÁCH TÂN NAM - PHỐI GẤM (XANH DƯƠNG)
Giá Thuê 150.000
Giá Bán : 800.000
Mã SP: 1030
ÁO DÀI CÁCH TÂN NAM - PHỐI GẤM (TRẮNG)
Giá Thuê 150.000
Giá Bán : 800.000
Mã SP: 1030
ÁO DÀI CÁCH TÂN NAM - PHỐI GẤM (XANH LÁ)
Giá Thuê 150.000
Giá Bán : 800.000
Mã SP: 1030
ÁO DÀI CÁCH TÂN NAM - PHỐI GẤM (VÀNG)
Giá Thuê 150.000
Giá Bán : 800.000
Mã SP: 1080
NGƯỜI NHỆN
Giá Thuê 120.000
Giá Bán : 500.000
Mã SP: 1048
ÁO DÀI PHI HỒNG SEN CÁCH TÂN ( KẾT HOA THIÊU )
Giá Thuê 60.000
Giá Bán : 250.000
Mã SP: 1048
ÁO DÀI PHI HỒNG CÁCH TÂN ( KẾT HOA THIÊU )
Giá Thuê 60.000
Giá Bán : 250.000
Mã SP: 1048
ÁO DÀI PHI XANH CÁCH TÂN ( KẾT HOA THÊU )
Giá Thuê 60.000
Giá Bán : 250.000
Mã SP: 1048
ÁO DÀI PHI ĐỎ CÁCH TÂN ( KẾT HOA THIÊU )
Giá Thuê 60.000
Giá Bán : 250.000
Mã SP: 130
ÁO BÀ BA VẼ KIM TUYẾN
Giá Thuê 60.000
Giá Bán : 300.000
Mã SP: 127
ÁO BÀ BA PHI - VÀNG
Giá Thuê 40.000
Giá Bán : 150.000
Mã SP: 127
ÁO BÀ BA PHI ( CAM )
Giá Thuê 40.000
Giá Bán : 150.000
Mã SP: 730
ÁO DÀI REN CAO CẤP
Giá Thuê 130.000
Giá Bán : 800.000
Mã SP: 64
ÁO DÀI VOAN ĐỎ THÊU HOA
Giá Thuê 150.000
Giá Bán : 850.000
Mã SP: 64
ÁO DÀI VOAN HỒNG THIÊU HOA
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 64
ÁO DÀI VOAN XANH DƯƠNG THIÊU HOA
Giá Thuê 150.000
Giá Bán: 850.000
Mã SP: 64
ÁO DÀI VOAN VÀNG THIÊU HOA
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá Bán: 850.000
Mã SP: 64
ÁO DÀI VOAN XANH LÁ THIÊU HOA
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá Bán: 850.000
Mã SP: 433
ÁO DÀI GẤM
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 431
ÁO DÀU LỤA THUÊ HOA VĂN NỔI
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 1010
ÁO DÀI VOAN KẾT CƯỜM
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 316
ÁO DÀI VOAN VẼ HOA
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: Liên Hệ
ÁO DÀI VOAN TRẮNG VẼ HOA
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / BỘ
Mã SP:
MẤN KIM TUYẾN _HOA MAI THIÊU
Giá thuê kèm trang phục : 30.000 VND / Cái
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP: 637
MẤN KIM TUYẾN BAC_HOA VĂN
Giá thuê kèm trang phục : 30.000 VND / Cái
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP: 1038
NÓN KIỀU CỔ ĐIỂN
Giá thuê kèm trang phục : 30.000 VND / Cái
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP: 1038
NÓN KIỀU CỔ ĐIỂN_ĐEN
Giá thuê kèm trang phục : 30.000 VND / Cái
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP: 1038
NÓN KIỀU CỔ ĐIỂN_TRẮNG
Giá thuê kèm trang phục : 30.000 VND / Cái
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP:
LỀU CẤM TRẠI
LIÊN HỆ
Mã SP: 1004
YẾM PHI BABY
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Giá CK 48.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 1028
ÁO DÀI GẤM CÁCH TÂN CAO CẤP_VÀNG
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 1028
ÁO DÀI GẤM CÁCH TÂN CAO CẤP_XANH LÁ
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 1028
ÁO DÀI GẤM CÁCH TÂN CAO CẤP_ĐỎ
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 1028
ÁO DÀI GẤM CÁCH TÂN CAO CẤP_VÀNG KEM
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 1028
ÁO DÀI GẤM CÁCH TÂN CAO CẤP_XANH DƯƠNG
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: Liên Hệ
CỔ TRANG NỮ
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 989
Thất Tiên Nữ
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 1031
HẰNG NGA
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 1010
ÁO DÀI GẤM CAO CẤP_XANH LÁ
Giá Thuê 250.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 1010
ÁO DÀI GẤM CAO CẤP_ĐỎ
Giá Thuê 250.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 1010
ÁO DÀI GẤM CAO CẤP_VÀNG KEM
Giá Thuê 250.000 vnđ / Bộ
Giá CK 200.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 1010
ÁO DÀI GẤM CAO CẤP_XANH DƯƠNG
Giá Thuê 250.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 989
Thất Tiên Nữ
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: Liên Hệ
MÚA QUẠT
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
ÂU CƠ
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 1010
ÁO DÀI GẤM CAO CẤP_VÀNG
Giá Thuê 250.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: Liên Hệ
Dân TỘC CƠ TU NỮ
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: Liên Hệ
DÂN TỘC TÂY NGUYÊN NỮ ( CÁCH TÂN )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP:
Dân Tộc Thái Nữ ( ĐẸP )
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 930
DÂN TỘC MƯỜNG ( ĐẸP )
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP:
Áo Dài Cách Tân Nam_Phối Gấm
Giá Thuê 250.000 vnđ / Bộ
Giá CK 200.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
NỎ
Giá thuê kèm trang phục : 50.000 VND / Cái
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP:
THÁNH GIÓNG
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
VUA HÙNG (1)
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
SƠN TINH
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
THỦY TINH
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
MAI AN TIÊM
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
TÔ NGỘ KHÔNG (ÁO GIÁP)
Giá Thuê 200.000 vnđ / Bộ
Giá CK 160.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
ÁO DÀI CÁCH TÂN NỮ_IN HOA TRẮNG
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 999
ÁO DÀI PHI LỤA_XANH DƯƠNG
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 1000
ÁO DÀI PHI LỤA TRẮNG_VIỀN TÍM
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 999
ÁO DÀI PHI LỤA_HỒNG SEN
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 999
ÁO DÀI PHI LỤA_TÍM HUẾ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 999
ÁO DÀI PHI LỤA_ĐỎ ĐÔ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 999
ÁO DÀI ĐOÀN_PHI LỤA
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: Liên Hệ
ÁO DÀI CÁCH TÂN NỮ_IN HOA
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: Liên Hệ
DÂN TỘC H MÔNG NỮ (BẮC HÀ 2)
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: Liên Hệ
DÂN TỘC H MÔNG NỮ (Bắc Hà 1)
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 1018
ÁO DÀI CÁCH TÂN NŨ THIÊU HOA
Giá Thuê 110.000 vnđ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 1023
ÁO DÀI BABY CÁCH TÂN NAM (THIÊU RỒNG)
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 1016
ÁO DÀI GẤM CÁCH TÂN ( IN HOA VĂN )
Giá Thuê 110.000 vnđ / Bộ
Giá CK 88.000 vnđ / BỘ
Mã SP:
TAI TUẦN LỘC
Giá thuê kèm trang phục : 10.000 VND / Cái
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP:
TRANG PHỤC ĐÁNH TRỐNG
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
SA TĂNG
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
CHƯ BÁT GIỚI
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
TÔ NGỘ KHÔNG
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
ĐƯỜNG TĂNG
Giá Thuê 190.000 vnđ / Bộ
Giá CK 152.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 295
ÁO DÀI GẤM ĐỒNG TIỀN_XANH NGỌC
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 295
ÁO DÀI GẤM ĐỒNG TIỀN_XANH DƯƠNG
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
ÔNG ĐỊA (1)
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 980
BAO TAY DA THÚ
Giá thuê kèm trang phục 30.000 VND / Cây
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP: Liên Hệ
HỔ TRẮNG
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
SƯ TỬ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
CON GẤU
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
CON SÓI
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
NGỰA VẰN
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
CỌP LỚN
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
CON VOI
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
CỌP
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
CHÓ CON
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
CHUỘT XÁM
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
KHỈ CON
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
CỪU BABY
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
BÁO CON
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
CHUỘT NHẮT
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
CHUỘT BABY
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
CÁNH CỤT BABY
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
HEO VÀNG
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
CHIM CÚ BABY
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
CHIM CÚ
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
TÊ GIÁC
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
CHIM CÁNH CỤT
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
THỎ BABY
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
CON RỒNG
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 441
ÁO DÀI REN NÂU
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP:
LÂN VÀNG
Giá Thuê 350.000 vnđ / Bộ
Giá CK 280.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
LÂN ĐỎ
Giá Thuê 350.000 vnđ / Bộ
Giá CK 280.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 704
HOA MAI LỚN
Giá thuê kèm trang phục : 40.000 VND / Cặp
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP: 704
HOA VÀNG
Giá thuê kèm trang phục : 30.000 VND / Cặp
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP: 295
ÁO DÀI GẤM ĐỒNG TIỀN_VÀNG ĐỒNG
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 295
ÁO DÀI GẤM ĐỒNG TIỀN_ĐỎ
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 589
ÁO DÀI PHI LỤA_XANH LÁ (VIỀN REN)
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 453
ÁO DÀI REN ĐỎ CÁCH TÂN
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP:
ÔNG ĐỊA (2)
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK 144.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
ÔNG ĐỊA
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK 144.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 273
ÁO DÀI REN HỒNG CAO CẤP
Giá Thuê 250.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 273
ÁO DÀI REN CAO CẤP
Giá Thuê 250.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 711
HOA SEN (LOẠI TRUNG)
Giá thuê kèm trang phục : 30.000 VND / Cặp
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP: 984
ÁO DÀI REN XANH NGỌC
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 630
DÙ VẼ TRANH SƠN THỦY
Giá thuê kèm trang phục : 30.000 VND / Cây
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP: 627
DÙ ĐA SẮC
Giá thuê kèm trang phục : 10.000 VND / Cây
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP: 628
DÙ ĐEN
Giá thuê kèm trang phục : 10.000 VND / Cây
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP: 986
ÁO DÀI PHONG CẢNH_XANH
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 986
ÁO DÀI PHONG CẢNH_ĐỎ ĐÔ
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 986
ÁO DÀI HOA SỨ_HỒNG
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 986
ÁO DÀI HOA SỨ_ĐEN
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 986
ÁO DÀI HOA SỨ_CAM
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 986
ÁO DÀI HOA SỨ_TÍM
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 983
Áo Dài Nam Vest_Đỏ
Giá Thuê 250.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 623
Dù Nan Tre
Giá thuê kèm trang phục : 10.000 VND / Cây
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP:
Thầy Trò Đường Tăng
Giá Thuê 600.000 vnđ / Bộ
Giá CK 480.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 971
Sen Vàng
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 958
Đầm Body Trắng
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 957
Đầm Body Đen - Thun
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 956
Đầm Dài Xanh Tím - Thun
Giá Thuê 110.000 vnđ / Bộ
Giá CK 88.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 955
Đầm Dài Đỏ - Thun
Giá Thuê 110.000 vnđ / Bộ
Giá CK 88.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 924
Dạ Hội Đen Đuôi Cá Phối Sequin
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
Singapore Truyền Thống Nam
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 931
Dân Tộc Pà Thẻn Nữ
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 918
Singapore Truyền Thống Nữ
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 898
Đầm Sequin Đỏ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 104
Đồ Bà Ba Phi Đen Tuyền
Giá Thuê 40.000
Giá Bán : 250.000
Mã SP: 39
Yếm Nhung ( Xanh Dương )
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 150.000
Mã SP: 1085
Indonesia Truyền Thống
Giá Thuê 120.000
Giá Bán : 900.000
Mã SP: 44
YẾM CỘT IN KIM TUYẾN
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 983
Áo Dài Nam Vest_Xanh
Giá Thuê 250.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Trang Phục Giấy
Liên hệ
Mã SP: Liên Hệ
Mascot Chuột Mickey
Giá Thuê 150 - 350.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: Liên Hệ
Mascot Vịt Donal
Giá Thuê 150 - 350.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: Liên Hệ
Mascot Con Khỉ
Giá Thuê 150 - 350.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: Liên Hệ
Mascot Con Cọp
Giá Thuê 150 - 350.000 vnđ / Bộ
Gía CK: Liên Hệ
Mã SP: Liên Hệ
Mascot Minion
Giá Thuê 150 - 350.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120 - 280.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 970
Sen Trắng
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 23
Bà Ba ( Voan Vàng - Hoa )
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Giá CK 48.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
Mascot Doreamon
Giá Thuê 150 - 350.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120 - 280.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 931
Dân Tộc Pà Thẻn Nam
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 154
Indonesia Truyền Thống Nam
Giá Thuê 50.000 vnđ / Áo
Giá CK 40.000 vnđ / Áo
Mã SP: 184
Indonesia Truyền Thống Nữ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 366
Cổ Trang Nữ Hồng
Giá Thuê 170.000 vnđ / Bộ
Giá CK 136.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 827
Bà Ba Phi Lụa ( Xanh Chuối )
Giá Thuê 50.000 vnđ / Bộ
Giá CK 40.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 45
Yếm Cột ( Hở Lưng - Xanh Lá )
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 250.000
Mã SP: 44
Yếm Cột ( Hở Lưng - Hồng )
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 250.000
Mã SP: 26
Bộ Áo Bà Ba ( Voan Tím - Hoa )
Giá Thuê 60.000
Giá Bán : 250.000
Mã SP: 174
SƯỜN XÁM LỤA THÊU
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 174
SƯỜN XÁM GẤM TRẮNG DÀI
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 174
Sườn Xám Phi Dài_Đỏ
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 174
Sườn Xám Gấm Dài Đỏ Tươi
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 174
Sườn Xám Gấm Dài_Đỏ
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 174
SƯỜN XÁM GẤM DÀI_ĐEN
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
SƯỜN XÁM GẤM DÀI VÀNG ĐỒNG
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 174
Sườn Xám Gấm Dài Đỏ Đô
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 301
Áo Dài Gấm Trắng
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 940
Công Nhân Trung Quốc
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 882
Trung Quốc Nữ
Giá Thuê 40.000 vnđ / Áo
Giá CK 32.000 vnđ / Áo
Mã SP: 884
Nông Dân Trung Quốc
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Giá CK 56.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 884
Áo Xẩm Kate Xanh
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Giá CK 56.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 835
Trung Quốc Nam ( Vải Castar Đỏ )
Giá Thuê 40.000 vnđ / Áo
Giá CK 32.000 vnđ / Áo
Mã SP: 229
Trung Quốc Nam Silk
Giá Thuê 50.000 vnđ / Áo
Giá CK 40.000 vnđ / Áo
Mã SP: 175
Sườn Xám Kate ( Hoa - Dài )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 174
Sườn Xám Gấm Dài Xánh Lá
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 172
Sườn Xám Phi Ngắn Xanh
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 172
Sườn Xám Phi Ngắn Vàng
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 170
Áo Xẩm ( Đỏ - Tay Dài )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 366
Cổ Trang Nữ Yếm Hoa Tím
Giá Thuê 170.000 vnđ / Bộ
Giá CK 136.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 92
Áo Tứ Thân Hồng Nhạt ( Vẽ )
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 400.000
Mã SP: 988
Yukata Nam
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 988
Yukata Nữ Ngắn
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 988
Yukata_Váy Ngắn
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 988
Yukata_Váy Dài
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 299
Áo Dài The Đỏ
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 907
Nón Lá Thiêu Hoa
Giá thuê kèm trang phục : 20.000 VND/ Cái
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP: 888
Kimono Hoa Màu Hồng
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 97
Yếm Nâu Hở Lưng
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Giá CK 56.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 264
Kimono Nam Dài
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 262
Kimono Nữ Phi Ngắn
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 262
Kimono Nữ Gấm Ngắn
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 261
Kimono Nữ Gấm Dài
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 171
Yếm Phi Thêu Hở Lưng
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Giá CK 56.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 766
NOEL NỮ NHUNG ( MẪU 10)
Giá Thuê 80 - 120.000
Giá Bán : 350.000
Mã SP: 766
NOEL NỮ NHUNG ( MẪU 9)
Giá Thuê 80 - 120.000
Giá Bán : 350.000
Mã SP: 765
NOEL NỮ NHUNG ( MẪU 8)
Giá Thuê 80 - 120.000
Giá Bán : 350.000
Mã SP: 766
NOEL NỮ NHUNG ( MẪU 7)
Giá Thuê 80 - 120.000
Giá Bán : 300.000
Mã SP: 766
NOEL NỮ NHUNG ( MẪU 6)
Giá Thuê 80 - 120.000
Giá Bán : 300.000
Mã SP: 766
NOEL NỮ NHUNG - ỐNG
Giá Thuê 80 - 120.000
Giá Bán : 300.000
Mã SP: 766
NOEL NỮ NHUNG - CÓ TAY
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 300.000
Mã SP: 765
NOEL NỮ NHUNG ( MẪU 3)
Giá Thuê 80 - 120.000
Giá Bán : 350.000
Mã SP: 765
NOEL NỮ NHUNG ( MẪU 2)
Giá Thuê 80 - 120.000
Giá Bán : 350.000
Mã SP: 765
NOEL NỮ NHUNG ( MẪU 1)
Giá Thuê 80 - 120.000 vnđ / Bộ
Giá Bán : 350.000
Mã SP: 1084
HANBOK IN HOA
Giá Thuê 90.000
Giá Bán : 500.000
Mã SP: Liên Hệ
HANBOK BABY
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
HANBOK_PHI
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Ông Già Noel
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
Hanbok ( In Hoa )
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK 144.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
Hanbok ( In Họa Tiết )
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK 144.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 141
Áo Dài Cách Tân Trắng
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Noel Đỏ Cách Tân
Giá Thuê 120.000 vnđ / Bộ
Giá CK 96.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Noel Cách Tân
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 164
Yếm Sen Vàng
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
NOEL NỮ ( VÁY ĐỎ XÒE )
Giá Thuê 80.000 - 120.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 - 96.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 839
Yếm Trắng In Hoa Tím
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Giá CK 56.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Noel Nữ ( Váy Trắng Xòe )
Giá Thuê 80.000 - 120.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 - 96.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Đầm Công Chúa ( Trắng - Hồng )
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK 144.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Đầm Công Chúa Xanh
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK 144.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Cướp Biển
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 258
Hàn Quốc Gấm Nam
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 257
Hàn Quốc Phi Nữ
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 257
Hàn Quốc Phi Nữ_Hồng
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 256
Hàn Quốc Gấm Nữ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Hoàng Tử - Ghilê Đỏ
Giá Thuê 40.000 vnđ / Áo
Giá CK 32.000 vnđ / Áo
Mã SP:
Đầm Nữ Hoàng Hồng
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK 144.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Đầm Nữ Hoàng Đỏ Đô
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK 144.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 91
Áo Tứ Thân Xanh Lá
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 400.000
Mã SP: 1013
ẤN ĐỘ - NAM
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 300.000
Mã SP: 1081
ẤN ĐỘ NAM GỐC
Giá Thuê 180.000
Giá Bán : 950.000
Mã SP: 1082
ẤN ĐỘ NAM GỐC - CAO CẤP
Giá Thuê 350.000
Giá Bán : 3.000.000
Mã SP: 1083
ẤN ĐỘ TRUYỀN THỐNG (3)
Giá Thuê 180.000
Giá Bán : 1.200.000
Mã SP: 1033
ẤN ĐỘ ĐỎ KIM TUYẾN_TÍM
Giá Thuê 100.000
Giá Bán : 850.000
Mã SP: 1083
ẤN ĐỘ TRUYỀN THỐNG (2)
Giá Thuê 180.000
Giá Bán : 1.200.000
Mã SP: 1083
ẤN ĐỘ TRUYỀN THỐNG (1)
Giá Thuê 180.000
Giá Bán : 1.200.000
Mã SP:
SƯ TỬ MA QUÁI
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
KHỈ MA QUÁI
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
QUẢ CHERRY
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
QUẢ NHO
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
QUẢ TÁO ĐỎ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
QUẢ KIWI
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
QUẢ LÊ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
QUẢ DÂU
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
Ấn Độ Nam Truyền Thống
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
Ấn Độ Nam
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 977
Nón Michael Jackson
Giá thuê kèm trang phục : 10.000 VND / Cái
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP:
Xác Ướp Ai Cập
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK 144.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Macarong
Giá Thuê 120.000 vnđ / Bộ
Giá CK 96.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Phù Thủy
Giá Thuê 120.000 vnđ / Bộ
Giá CK 96.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Qủy Macarong
Giá Thuê 120.000 vnđ / Bộ
Giá CK 96.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Hề Vui Nhộn
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Hề Ma Quái
Giá Thuê 120.000 vnđ / Bộ
Giá CK 96.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Hề Quái Dị
Giá Thuê 120.000 vnđ / Bộ
Giá CK 96.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Người Sói
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK 144.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Quỷ Hút Máu
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK 144.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Thần Chết
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK 144.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Ma Cương Thi
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK 144.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 925
Ấn Độ Truyền Thống
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
Ấn Độ Cam
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 298
Áo Dài The Xanh Da Trời
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 888
Ấn Độ Nữ Hồng
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 421
Ấn Độ Baby SeQuin Đỏ
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Giá CK 48.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 351
Ấn Độ Baby Đỏ
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Giá CK 48.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 239
Áo Ấn Độ Nam Trắng Vẽ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 236
Ấn Độ Xanh Sequyn
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 232
Ấn Độ Đỏ Kim Tuyến
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 94
Áo Tứ Thân Nhiều Màu
Giá Thuê 70.000
Giá Bán : 300.000
Mã SP: 93
Áo Tứ Thân ( Vàng - Vẽ )
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 400.000
Mã SP: 1074
HOA CÀI ĐẦU ĐEN
Giá Thuê : 10.000
Giá Bán : 80.000
Mã SP:
CÀI TÓC LÔNG TRẮNG ( MÚA CHIM )
Giá Thuê : 10.000
Giá Bán : 250.000
Mã SP: 537
CÀI TÓC LÔNG ĐỎ
Giá Thuê : 10.000
Giá Bán : 70.000
Mã SP: 1075
CÀI ĐẦU PHỐI LÔNG TRẮNG
Giá Thuê : 10.000
Giá Bán : 70.000
Mã SP: 1075
HOA VẢI LƯỚI CÀI ĐẦU_VÀNG 1
Giá Thuê : 10.000
Giá Bán : 70.000
Mã SP: 1075
HOA VẢI LƯỚI CÀI ĐẦU_ĐỎ
Giá Thuê : 10.000
Giá Bán : 70.000
Mã SP: 1075
HOA VẢI LƯỚI CÀI ĐẦU_TÍM
Giá Thuê : 10.000
Giá Bán : 70.000
Mã SP: 1075
HOA VẢI LƯỚI CÀI ĐẦU_VÀNG
Giá Thuê : 10.000
Giá Bán : 70.000
Mã SP: 605
HOA SỨ CÀI ĐẦU
Giá Thuê : 10.000
Giá Bán : 35.000
Mã SP: 1073
HOA CÀI ĐÁ MÀU HỒNG
Giá Thuê : 10.000
Giá Bán : 70.000
Mã SP: 539
HOA ĐÁ CÀI MÀU TRẮNG
Giá Thuê : 10.000
Giá Bán : 90.000
Mã SP: 842
HOA ĐÁ CÀI ĐẦU_VÀNG
Giá Thuê : 10.000
Giá Bán : 70.000
Mã SP: 543
HOA ĐÁ CÀI ĐẦU_XANH DƯƠNG
Giá Thuê : 10.000
Giá Bán : 60.000
Mã SP:
Lính Pháp
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Bộ Đội Rằn Ri
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Áo Trấn Thủ ( Bộ Đội )
Giá Thuê 40.000 vnđ / Áo
Giá CK 32.000 vnđ / Áo
Mã SP: 512
Đầm Nga Baby ( Rời )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Bội Đội Việt Nam
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Giá CK 56.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 181
Nga Truyền Thống Nữ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 182
Trang Phục Nga Truyền Thống Nam
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 1015
VÒNG HOA ĐẦU CAO CẤP
Giá Thuê : 20.000
Giá Bán : 190.000
Mã SP: 712
Vòng Hoa Đầu_Hoa Hồng
Giá thuê kèm trang phục : 10.000 VND / Cái
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP: 712
Vòng Hoa Đầu_Hồng
Giá thuê kèm trang phục : 10.000 VND / Cái
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP: 712
Vòng Hoa Đầu_Đỏ
Giá thuê kèm trang phục : 10.000 VND / Cái
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP: 712
Vòng Hoa Đầu_Xanh
Giá thuê kèm trang phục : 10.000 VND / Cái
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP: 712
Vòng Hoa Đầu_Vàng
Giá thuê kèm trang phục : 10.000 VND / Cái
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP: 712
Vòng Hoa Đầu_Tím
Giá thuê kèm trang phục : 10.000 VND / Cái
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP: 525
Lào Nữ
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 827
Bà Ba Phi Lụa ( Hồng )
Giá Thuê 50.000 vnđ / Bộ
Giá CK 40.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 827
Bà Ba Phi Lụa ( Xanh Ngọc )
Giá Thuê 50.000 vnđ / Bộ
Giá CK 40.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Hải Quân Nam
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Áo Hải Quân Nữ - Dài
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Áo Hải Quân Nữ - Ngắn
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 180
Malaisia Nữ
Giá Thuê 120.000 vnđ / Bộ
Giá CK 96.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 29
Bộ Bà Ba Phi Trắng
Giá Thuê 40.000
Giá Bán : 150.000
Mã SP: 1079
NÀNG TIÊN CÁ - ĐỎ
Giá Thuê 180.000
Giá Bán : 800.000
Mã SP: 1079
NÀNG TIÊN CÁ - VÀNG
Giá Thuê 180.000
Giá Bán : 800.000
Mã SP: 2216286
Quạt Thư Pháp
Giá thuê kèm trang phục : 10.000 VND / Cái
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP: 556
Quạt Nam Thư Pháp
Giá thuê kèm trang phục : 10.000 VND / Cây
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP: 554
Quạt Rồng Xanh
Giá thuê kèm trang phục : 10.000 VND / Cây
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP: 560
Quạt Nhật ( Tay Cầm Trúc)
Giá thuê kèm trang phục : 10.000 VND / Cái
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP: 560
Quạt Nhật
Giá thuê kèm trang phục : 10.000 VND / Cái
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP: 658
Quạt Voan
Giá thuê kèm trang phục : 10.000 VND / Cây
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP: 599
Quạt Lông Vũ
Giá thuê kèm trang phục : 10.000 VND / Cây
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP: 622
Quạt Múa Nan Nhựa
Giá thuê kèm trang phục : 10.000 VND / Cặp
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP: 913
Thái Lan Truyền Thống Nam
Giá Thuê 250.000 vnđ
Giá CK 200.000 vnđ
Mã SP:
Nàng Tiên Cá
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Vua Hùng
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Lạc Long Quân Nam ( Đỏ )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Âu Cơ Đỏ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Lạc Long Quân Nam ( Vàng )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 834
Tứ Thân Xanh ( Cổ Sequin )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 827
Bà Ba Phi Lụa ( Xanh Rêu )
Giá Thuê 50.000 vnđ / Bộ
Giá CK 40.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 352
Khơ Me Nữ ( Hồng - Nhập )
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 349
Khơ Me Nữ Gốc Cột
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 347
Áo Khơ Me Nam ( Hồng - Nhập )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 345
Áo Khơ Me Nam ( Đen - Nhập )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 343
Thái Lan Xà Rông Xanh Lá ( Vải Nhập )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 300
Áo Dài The Đen
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Áo Âu Lạc Nam Đen
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 132
Áo Bà Ba Phi Xanh Dương
Giá Thuê 40.000
Giá Bán : 150.000
Mã SP: 131
Áo Bà Ba Phi Xanh Da Trời
Giá Thuê 40.000
Giá Bán : 150.000
Mã SP: 27
Bộ Áo Bà Ba Phi ( Xanh Cốm )
Giá Thuê 40.000
Giá Bán : 150.000
Mã SP: 24
Bộ Áo Bà Ba ( Voan Xanh )
Giá Thuê 60.000
Giá Bán : 250.000
Mã SP: 986
ÁO DÀI HOA SỨ_XANH LÁ
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 827
Bà Ba Phi Lụa ( Vàng )
Giá Thuê 50.000 vnđ / Bộ
Giá CK 40.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Tarzan Nữ
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Giá CK 48.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Tarzan Nam
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Giá CK 48.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 373
Châu Phi - Áo Daishiki Nam
Giá Thuê 120.000 vnđ / Áo
Giá CK 96.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 373
Châu Phi - Áo Daishiki Nữ
Giá Thuê 120.000 vnđ / Áo
Giá CK 96.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 299
Áo Dài The Xanh Dương
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 130
Áo Bà Ba ( Xanh Vẽ )
Giá Thuê 70.000
Giá Bán : 300.000
Mã SP: 127
Áo Bà Ba Phi Vàng
Giá Thuê 40.000
Giá Bán : 150.000
Mã SP: 70
Yếm Nhung Trắng
Giá Thuê 70.000
Giá Bán : 150.000
Mã SP: 28
Bộ Áo Bà Ba Phi Hồng
Giá Thuê 40.000
Giá Bán : 150.000
Mã SP: 22
Bộ Áo Bà Ba ( Voan Đỏ )
Giá Thuê 60.000
Giá Bán : 250.000
Mã SP: 661
GIỎ TRE
Giá thuê kèm trang phục : 10.000 VND / Cái
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP: 850
ÁO DÀI HOA VĂN LẬP THỂ_HỒNG
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 850
ÁO DÀI HOA VĂN LẬP THỂ_ĐỎ
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP:
Chiến Binh La Mã Nữ
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
La Mã Nữ
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
La Mã Nam ( Võ Sĩ Giác Đấu )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 890
Bruney Truyền Thống Nữ
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 890
Bruney Truyền Thống Nam
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
La Mã Nam
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 491
Bà Ba Kate Baby Nâu
Giá Thuê 40.000 vnđ / Bộ
Giá CK 32.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 169
Tứ Thân Vàng Trơn
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Giá CK 56.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 94
Áo Tứ Thân ( Xanh Biển )
Giá Thuê 70.000
Giá Bán : 300.000
Mã SP: 850
Áo Dài Hoa Văn Lập Thể_XANH
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP:
Ông Lộc
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Ông Thọ
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Ông Phước
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Thần Tài
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Diêm Vương
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK 144.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 480
Philippin Truyền Thống Nữ
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Tiên Nữ Trắng ( Viền Xanh )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Tiên Nữ Trắng
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Tiên Nữ Đỏ
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Thần Tài 1
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 177
Philippin Truyền Thống Nữ
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Tiên Nữ Xanh
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Ông Bụt
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 284
Bà Ba Kate Đen Nam
Giá Thuê 40.000 vnđ / Bộ
Giá CK 32.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 208
Bà Ba Kate Nam Nâu
Giá Thuê 40.000 vnđ / Bộ
Giá CK 32.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 207
Bà Ba Kate Xanh
Giá Thuê 50.000 vnđ / Bộ
Giá CK 40.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 206
Bà Ba Kate Nam Nâu Vàng
Giá Thuê 50.000 vnđ / Bộ
Giá CK 40.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 205
Bà Ba Kate Nam Xám
Giá Thuê 50.000 vnđ / Bộ
Giá CK 40.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 349
Xa Rông Nữ Cột ( Gốc )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 344
Campuchia Truyền Thống Nữ ( Vàng )
Giá Thuê: 130.000 vnđ/Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 344
Campuchia Truyền Thống Nữ ( Tím )
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 346
Hawaii Nam
Giá Thuê 40.000 vnđ / Áo
Giá CK 32.000 vnđ / Áo
Mã SP: 346
Hawaii_Nam
Giá Thuê 40.000 vnđ / Áo
Giá CK 32.000 vnđ / Áo
Mã SP: 14
VÁY CỔ ĐỘNG XANH - VÀNG
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 350.000
Mã SP: 151
ÁO DÀI VOAN ĐỎ
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 358
Múa Chim
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 412
Đầm Châu Âu Đỏ ( Ống Tay Loe )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 412
Đầm Châu Âu Vàng Cam ( Ống Tay Loe )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 195
Áo Vest Đuôi Tôm Đỏ Đen
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 187
Vest Đuôi Tôm Trắng Viền Vàng
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 15
VÁY MÚA LỬA
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 200.000
Mã SP: 806
Thụy Điển Truyền Thống Nữ
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 20
VÁY CỔ ĐỘNG HỒNG - CARÔ
Giá Thuê 70.000
Giá Bán : 150.000
Mã SP: 157
Đồ Bay Sequin 1 Vai
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 819
Đức Truyền Thống Nam
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 818
Đức Truyền Thống Nữ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 31
Váy Cổ Động Phi Đỏ
Giá Thuê 70.000
Giá Bán : 150.000
Mã SP: Liên Hệ
Mexico Truyền Thống Nữ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
Mexico Truyền Thống Nam
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 159
Scotland Truyền Thống Nam
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 53
Tây Ban Nha Truyền Thống Nữ
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 880
Iceland Truyền Thống Nữ
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 35
Váy Cổ Động ( Xanh Dương - Viền Trắng )
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 150.000
Mã SP: 366
Cổ Trang Nữ Xanh Biển
Giá Thuê 170.000 vnđ / Bộ
Giá CK 136.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 366
Cổ Trang Nữ Vàng
Giá Thuê 170.000 vnđ / Bộ
Giá CK 136.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 902
Áo Dài Sen In Hoa
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 821
ÁO DÀI LỤA TRẮNG TRƠN
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 242
Apsara Đỏ Sequin Ngắn
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 248
Apsara Vàng Sequin Ngắn
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 241
Apsara Đỏ
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 328
Váy Cổ Động ( Trắng Viền - Xanh Dương )
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Giá CK 56.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
THỔ DÂN DA ĐỎ NỮ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 545
Thổ Dân Nữ
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 545
Thổ Dân Nam
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 863
Váy Da Xòe
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 177
Áo Hồi Giáo Nam
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 833
Cheer Leading Nam Nữ ( Đỏ - Trắng )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 65
Cổ Động Áo Voan Xanh Biển - Váy Trắng
Giá Thuê 70.000
Giá Bán : 100.000
Mã SP: 519
Mông Cổ Truyền Thống Nữ
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK 144.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 157
Đồ Bay Sequin 1 Vai ( Váy Đỏ )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 486
Váy Cổ Động Baby ( Trắng - Xanh )
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Giá CK 48.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 50
VÁY CỔ ĐỘNG ĐEN - NGÔI SAO
Giá Thuê 60.000
Giá Bán : 150.000
Mã SP: 486
Váy Cổ Động Baby ( Trắng )
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Giá CK 48.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 52
Áo Dài Voan Tay Ngắn ( Hoa Hồng - Xích )
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 300.000
Mã SP: 55
Váy Múa Sen ( Xanh Lá )
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 350.000
Mã SP: 59
Váy Hawaii Xanh Lá
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 300.000
Mã SP: 64
Áo Dài Sen Thêu
Giá Thuê 150.000
Giá Bán : 850.000
Mã SP: 19
VÁY CỔ ĐỘNG XÁM
Giá Thuê 60.000
Giá Bán : 150.000
Mã SP: 47
Váy Công Sở ( Xanh Dương Đoàn )
Giá Thuê 70.000
Giá Bán : 150.000
Mã SP: 76
Áo Dài Cách Tân ( Tà Ngắn - Màu Vàng )
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 380.000
Mã SP: 80
Đầm Dance Sport Xanh Lá
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 250.000
Mã SP: 82
Áo Dài Cách Tân ( Tà Ngắn - Xanh Dương )
Giá Thuê 70.000
Giá Bán : 300.000
Mã SP: 868
Áo Sơ Mi Vàng - Sequin
Giá Thuê 40.000 vnđ / Áo
Giá CK 32.000 vnđ / Áo
Mã SP: 852
Áo Sơ Mi Xanh Phối Sequin
Giá Thuê 40.000 vnđ / Áo
Giá CK 32.000 vnđ / Áo
Mã SP: 124
Áo Sơ Mi Nam Ren Xanh Biển
Giá Thuê 40.000
Giá Bán : 150.000
Mã SP: 123
Áo Sơ Mi Nam Ren Hồng
Giá Thuê 40.000
Giá Bán : 150.000
Mã SP: 120
Áo Sơ Mi Phi Nam ( Vàng Đồng )
Giá Thuê 40.000
Giá Bán : 150.000
Mã SP: 117
Áo Sơ Mi Nam Xanh Lá
Giá Thuê 40.000
Giá Bán : 150.000
Mã SP: 83
Áo Dài Trắng Thêu Công
Giá Thuê 100.000
Giá Bán : 450.000
Mã SP: 125
Áo Sơ Mi Nam ( Kate Trắng Tay Dài )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 129
Áo Sơ Mi Nam Cổ Bèo
Giá Thuê 40.000
Giá Bán : 150.000
Mã SP: 84
Áo Dài Cổ Điển ( Ren Đỏ Đính Cườm )
Giá Thuê 100.000
Giá Bán : 450.000
Mã SP: 598
Búp Bê Đỏ Đính Đá
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 294
Búp Bê Ống Trắng
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Giá CK 48.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 903
Đầm Búp Bê Đen
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 86
Áo Dài Gấm Đồng Tiền Lớn Xanh Lá
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 500.000
Mã SP: 569
Đầm Thun Đen Ngắn ( Lưới Hoa )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 480
Đầm Phi Ống Xám
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 318
Váy Sequin Bạc
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 318
Váy Sequin Trắng
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 89
Tiên Nữ Vàng
Giá Thuê 100.000
Giá Bán : 350.000
Mã SP: 474
Dạ Hội Phi Cột Lưng Hồng
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 474
Dạ Hội Voan Xanh
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 473
Dạ Hội Voan Xanh
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 473
Dạ Hội Voan Vàng
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 427
Soare Voan Xanh Dương ( Hoa Ngực )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 424
Soare Cam Buộc Dây Cổ
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 423
Đầm Hoa Ngực Đỏ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 422
Đầm Đỏ ( Vẽ Chân )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 419
Soare Dài Hồng ( Cườm Ngực )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 418
Soare Dài Xanh Biển
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 416
Soare Dài Vàng Đồng
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 409
Soare Dài Xanh Lá
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 409
Soare Dài Vàng
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 518
Đầm Xanh Hoa ( Ống Nhún Thun )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
Đầm Múa Xanh
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 477
Đầm Hồng Sen Múa
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Giá CK 56.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 426
Soare Voan Nhiều Màu
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 426
Soare Voan Tím
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 423
Đầm Hoa Ngực Cam
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 854
Đầm Tay Dài ( Trắng )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 854
Đầm Tay Dài ( Hồng Trơn )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 406
Đầm Trắng Dài, Tùng Sequin
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Giá CK 48.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 304
Đầm Dài Múa Biển
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 292
Đầm Trắng Dài Cổ Yếm
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 283
Đầm Trắng Cổ Tim
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Giá CK 48.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 250
Múa Chim Công
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 574
Cheer Leading Nam ( Xanh Lá - Vàng )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 573
Cheer Leading Nữ ( Xanh Lá - Vàng )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 100
Áo Dài Ren Hồng Tay Ngắn
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 450.000
Mã SP:
ẤN ĐỘ_NAM
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 238
Ấn Độ Đỏ Thun
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 237
Ấn Độ Vàng Cam
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 234
Ấn Độ Vàng Thun
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 235
Múa Tiên
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 297
Áo Dài Cổ Điển ( Cườm Trắng )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 248
Apsara Vàng Sequyn Ngắn
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 115
Áo Châu Âu Nam Họa Tiết Xanh
Giá Thuê 45.000
Giá Bán : 150.000
Mã SP: 101
Áo Dài Ren Tím ( Đính Đá )
Giá Thuê 130.000
Giá Bán : 550.000
Mã SP: 102
Áo Dài Ren Xanh Cốm Tay Ngắn
Giá Thuê 100.000
Giá Bán : 500.000
Mã SP: 288
Búp Bê ren Trắng Có Cổ
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 103
Áo Dài Cổ Thuyền Ren Hồng
Giá Thuê 100.000
Giá Bán : 450.000
Mã SP: 276
Búp Bê Hồng
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 577
Đầm Bí ( Xà Cừ )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 413
Đầm Búp Bê Trắng ( Nơ Đỏ )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 294
Đầm Búp Bê Ống Trắng
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 291
Búp Bê Vàng 2 Dây
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 290
Búp Bê Xanh Biển Cổ Yếm
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 275
Đầm Búp Bê Xanh Dương Ngắn
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 113
Áo Dài Gấm Trúc Vàng
Giá Thuê 70.000
Giá Bán : 350.000
Mã SP: 408
Đầm Trắng Lừng ( Eo Viền Kim Tuyến )
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Giá CK 48.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 293
Búp Bê Ống Đỏ
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Giá CK 48.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 116
Áo Dài Phi Vàng Hoa Cúc
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 400.000
Mã SP: 318
Đầm SeQuin Xanh Ngắn
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 865
Áo Dài Múa 6 Tà ( Vàng )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Hawaii Vàng Nilon
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 136
Áo Dài Cổ Thuyền Ren Đỏ
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 450.000
Mã SP: 137
Áo Dài Cổ Điển ( Ren Xanh )
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 350.000
Mã SP: 138
Áo Dài Cách Tân ( Vàng Nhạt )
Giá Thuê 100.000
Mã SP: 139
Áo Dài Cách Tân ( Vàng Cam )
Giá Thuê 100.000
Giá Bán : 500.000
Mã SP: 140
Áo Dài Cách Tân ( Vàng Đồng )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 141
Áo Dài Cách Tân Trắng (Vẽ KT Vàng )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 144
Áo Dài Cách Tân ( Đỏ Tươi )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 145
Áo Dài Cách Tân ( Ren Trắng - Cườm Đỏ )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 146
Áo Dài Cách Tân ( Ren Xanh Dương )
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 151
Áo Dài Voan Đỏ Tươi
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 153
Áo Dài Phi Vàng Đồng Trơn
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Tùng Ai Cập Nữ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 165
Đầm Sen Hồng
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Giá CK 56.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 218
Công Nhân Màu Xanh
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 218
Công Nhân Màu Cam
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 218
Công Nhân Màu Đỏ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 273
Áo Dài Cách Tân Tà Rộng Cao Cấp_Đỏ
Giá Thuê 250.000 vnđ
Giá CK 200.000 vnđ
Mã SP: 273
Áo Dài Cách Tân Tà Rộng Cao Cấp_Xanh Lá
Giá Thuê 250.000 vnđ
Giá CK 200.000 vnđ
Mã SP: 273
Áo Dài Cách Tân Tà Rộng Cao Cấp_Hồng
Giá Thuê 250.000 vnđ
Giá CK 200.000 vnđ
Mã SP: 273
Áo Dài Cách Tân Tà Rộng Cao Cấp_Vàng
Giá Thuê 250.000 vnđ
Giá CK 200.000 vnđ
Mã SP: 274
Đầm Trắng Chân Xanh Dài
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 295
Áo Dài Gấm Đỏ
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 295
Áo Dài Gấm Xanh Biển
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Giá CK 56.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 295
Áo Dài Gấm Xanh Ngọc
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 313
Áo Dài 3 Tà Xanh Biển
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 316
Áo Dài Voan Ca Rô
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 334
Áo Dài Việt Hùng ( Hồng - Đen )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 335
Áo Dài Đỏ Cườm ( Tà Dập Ly )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 336
Áo Dài Đỏ Hoa Mai ( Ngực - Tay )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 337
Áo Dài Đỏ Đính Hoa Mai
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 338
Áo Dài SeQuin Xanh Biển
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 339
Áo Dài SeQuin Xanh Lá
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 341
Áo Dài Đỏ Phi Hoa Mai
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Người Dơi
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 377
Áo Dài Voan Hồng ( Đính Hoa Ngực )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 402
Áo Vest Đen Nữ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 431
Áo Dài Lụa Cổ Điển ( Cam )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 431
Áo Dài Lụa Cổ Điển ( Trắng )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 431
Áo Dài Lụa Cổ Điển ( Xanh Lá )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 431
Áo Dài Lụa Cổ Điển ( Xanh Ngọc )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 432
Áo Dài Lụa Sát Nách ( Hồng )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 435
Áo Dài Trắng Voan Phối Ren ( Tà Rộng )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 437
Áo Dài Gấm Cách Tân
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 439
Áo Dài Vàng Chanh ( Hoa Trắng )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 443
Áo Dài Vàng Cam ( Đính Mai )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 450
Áo Dài Cách Tân Nút Tàu ( Viền Đỏ )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 450
Áo Dài Cách Tân Nút Tàu ( Viền Vàng )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 458
Áo Dài Voan Cam Nhạt ( Nút Bấm )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 465
Áo Dài 3 Tà Đỏ ( Cô Dâu )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Đầm Bạch Tuyết
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 498
Áo Dài Gấm Baby Nữ ( Đỏ )
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Giá CK 48.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 498
Áo Dài Gấm Baby Nữ ( Hồng )
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Giá CK 48.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 527
Yếm Công Nhân ( Cam )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP:
Áo Cha Sứ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 583
Tiếp Viên Hàng Không
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 589
Áo Dài Lụa Xanh Lá ( Cổ Tay Viền Vàng )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 593
Áo Dài Phi Lụa Tím ( Cổ Tay Viền Vàng )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 729
Áo Dài Ren Xanh ( Hoa Văn Vàng Đồng - Cườm )
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 730
Áo Dài Ren Hồng Tay Dài ( Đính Đá Vàng )
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 731
Áo Dài Lụa Hồng Cổ Thuyền ( Đính Cườm Mai Vàng )
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 732
Áo Dài Cổ Thuyền Hoa Trơn
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 821
Áo Dài Trắng Phi Lụa ( Tay,Cổ Viền Đen )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 825
Áo Dài Trắng Kết Hoa Hồng
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 484
Áo Dài Gấm Baby ( Vàng Đồng _
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 849
Áo Dài Đỏ ( Tà Chữ A )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 857
Áo Dài Gấm Cách Tân ( Vàng Đồng )
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 857
Áo Dài Gấm Cách Tân ( Đỏ Đô )
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 866
Áo Dài Cách Tân Xanh Biển
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 867
Áo Dài Cách Tân Xanh Biển ( In Hoa )
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 867
Áo Dài Cách Tân Xám ( In Hoa )
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 867
Áo Dài Cách Tân Đen ( In Hoa )
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 867
Áo Dài Cách Tân Trắng ( In Hoa )
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 867
Áo Dài Cách Tân Cam ( In Hoa )
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 869
Áo Dài Tà Ngắn ( Phong Cảnh Hạ Long Bay )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 869
Áo Dài Tà Ngắn ( Phong Cảnh Ruộng Bậc Thang )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 869
Áo Dài Tà Ngắn ( Phong Cảnh Chợ Bến Thành )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 869
Áo Dài Tà Ngắn ( Phong Cảnh Sông Nước )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 869
Áo Dài Tà Ngắn ( Phong Cảnh Tây Nguyên )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 869
Áo Dài Tà Ngắn ( Phong Cảnh Miền Tây )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 869
Áo Dài Tà Ngắn ( Phong Cảnh )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 870
Áo Dài Tà Ngắn ( Hồng - Kim Tuyến )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 461
Áo Dài Voan Xanh Dương ( Vẽ Hoa Mai )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 1021
Ai Cập Nữ_Trắng
Giá Thuê: 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 1022
Ai Cập Nữ_Cao Cấp
Giá Thuê: 250.000 vnđ / Bộ
Giá CK: 200.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 517
Ai Cập Nam
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 514
AI Cập Nam_2
Giá Thuê: 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 361
Cổ Trang Nam ( Xanh )
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 361
Cổ Trang Nam ( Đỏ )
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 370
Cổ Trang Nam ( Phi Đỏ Tay Rộng )
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 860
Cổ Trang Nam ( Phi Xanh Tay Rộng )
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Pháp Sư Diệt Ma
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Saclo
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 43
Múa Sen Baby
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Giá CK 48.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 37
Công Sở ( Trắng Váy Đen )
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP:
01 - Người Ba Na
Mã SP:
02 - Người Bố Y
Mã SP:
03 - Người Brâu
Mã SP:
04 - Người Bru Vân Kiều
Mã SP:
05 - Người Chăm
Mã SP:
06 - Người Chơ Ro
Mã SP:
07 - Người Chu Ru
Mã SP:
08 - Ngừoi Chứt
Mã SP:
09 - Người Co
Mã SP:
10 - Người Cống
Mã SP:
11 - Người Cơ Ho
Mã SP:
12 - Người Cờ Lao
Mã SP:
13 - Người Cơ Tu
Mã SP:
14 - Người Dao
Mã SP:
15 - Người Ê Đê
Mã SP:
16 - Người Gia Rai
Mã SP:
17 - Người Giáy
Mã SP:
18 - Người Giẻ Triêng
Mã SP:
19 - Người Hà Nhì
Mã SP:
20 - Người Hoa
Mã SP:
21 - Người H Rê
Mã SP:
22 - Người Kháng
Mã SP:
23 - Người Khơ Me
Mã SP:
24 - Người Khơ Mú
Mã SP:
25 - Người Kinh
Mã SP:
26 - Người La Chí
Mã SP:
27 - Người La Ha
Mã SP:
28 - Người La Hủ
Mã SP:
29 - Người Lào
Mã SP:
30 - Người Lô Lô
Mã SP:
31 - Người Lự
Mã SP:
32 - Người Mạ
Mã SP:
33 - Người Mảng
Mã SP:
34 - Người M Nông
Mã SP:
35 - Người Mông ( Người Mèo )
Mã SP:
36 - Người Mường
Mã SP:
37 - Người Ngái
Mã SP:
38 - Người Nùng
Mã SP:
39 - Người Ơ Đu
Mã SP:
40 - Người Pà Thẻn
Mã SP:
41 - Người Phù Lá
Mã SP:
42 - Người Pu Péo
Mã SP:
43 - Người Ra Glai
Mã SP:
44 - Người Rơ Măm
Mã SP:
45 - Người Sán Chay
Mã SP:
46 - Người Sán Dìu
Mã SP:
47 - Người Si La
Mã SP:
48 - Người Tà Ôi
Mã SP:
49 - Người Tày
Mã SP:
50 - Người Thái ( Việt Nam )
Mã SP:
51 - Người Thổ
Mã SP:
52 - Người Xinh Mun
Mã SP:
53 - Người Xơ Đăng
Mã SP:
54 - Người X Tiêng
Mã SP: 374
Dân Tộc Ba Na
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 306
Dân Tộc Ba Na_1
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 307
Dân Tộc Ba Na (Hồng)
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 178
Dân Tộc Chăm Nam
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 179
Dân Tộc Chăm Nữ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 308
Dân Tộc Cơ Ho
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 760
Dân Tộc Giáy
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 777
Dân Tộc H Mông Nam
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 374
Dân Tộc Mạ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 777
Dân Tộc H Mông Nữ (Phi)
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
Dân Tộc Ra Glai
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 872
Dân Tộc Sán Chay
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 414
Dân Tộc Tày Nữ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 782
Dân Tộc Thái Nữ ( Việt Nam )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 414
Dân Tộc Ê Đê Nam
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 774
Dân Tộc Ê Đê Nữ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 374
Dân Tộc Gia Rai
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Giá CK 56.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 323
Dân Tộc H Mông Nữ
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 798
Dân Tộc H Mông Nữ (Nhung)
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 803
Dân Tộc Khơ Me_Nam
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
Dân Tộc Khơ Me Nam
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 800
Dân Tộc Lô Lô Nam
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 799
Dân Tộc Lô Lô Nữ
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
Dân Tộc M Nông Nữ
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Giá CK 56.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
Dân Tộc M Nông Nam
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 801
Dân Tộc Phù Lá
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 245
Dân Tộc Ra Glai Nam
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 804
Dân Tộc Tày Nam
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
Tây Nguyên Nam
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 804
Dân Tộc Thái Nam ( Việt Nam )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
Dân Tộc Xơ Đăng
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 774
Dân Tộc X Tiêng
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Giá CK 56.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 87
Áo Dài Đoàn TNCS HCM
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 88
Áo Dài Đoàn TNCS HCM ( Vẽ )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 108
Áo Dài Gấm Đồng Tiền Lớn Đỏ
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Giá CK 56.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 109
Áo Dài Gấm Đồng Tiền Nhỏ Đỏ
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Giá CK 56.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 112
Áo Dài Gấm Trúc Hồng
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Giá CK 56.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Áo Blue Trắng ( Bác Sĩ )
Giá Thuê 50.000 vnđ / Áo
Giá CK 40.000 vnđ / Áo
Mã SP: 147
Lính Tây Sơn Xanh ( Bộ )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 78
Lính Tây Sơn Đỏ ( Bộ )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 149
Lính Tây Sơn Vàng ( Bộ )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Vest Nam ( Nâu )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 359
Quan Văn
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 359
Quan Văn _Đen
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 359
Nữ Tướng Trắng
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 359
Nữ Tướng Đỏ
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 359
Tướng Nam_Trắng
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 359
Vua
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 371
Cổ Trang Nữ ( Phi Xanh Tay Rộng )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 375
Cổ Trang Nữ ( Vàng - Vẽ )
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 435
Áo Dài Trắng Voan Phối Ren 3 Tà
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 436
Áo Dài Gấm Xanh Nút Bấm
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 474
Dạ Hội Phi Cột Lưng Xanh
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 476
Dạ Hội Phi Đen Ống ( Kim Tuyến )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 476
Dạ Hội Phi Đen Ống ( Kim Tuyến )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 516
Hoàng Hậu Tím
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK 144.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 520
Quan Văn Vàng
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 521
Vua Tím
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK 144.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 579
Sĩ Tử
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Giá CK 56.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 591
Cố Trang Nam Gấm Cam
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 747
Tướng Nam_Tím
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 747
Dân Tộc Xinh Mun
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 837
Dân Tộc Nùng Nam
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 837
Dân Tộc Nùng Nữ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 882
Dân Tộc Chu Ru
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Cô Bé Quàng Khăn Đỏ
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 494
Dạ Hội Trắng Kem Cổ Đổ
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 494
Dân Tộc Gia Rai Nam
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 778
Dân Tộc Khơ Mú
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 359
Tướng Tây Sơn
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Đầu Bếp
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 350
Dân Tộc Mạ Nam
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 513
Tướng Nam
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 760
Dân Tộc Ngái Nữ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 927
Dân Tộc Chu Ru Nam
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 920
Dân Tộc Ba Na Nam
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 926
Dân Tộc Bố Y Nữ
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 930
Dân Tộc Mường
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 934
Dân Tộc Lự
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 935
Dân Tộc Chứt
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 935
Dân Tộc H Rê Nữ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 935
Dân Tộc Rơ Măm Nữ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 936
Dân Tộc H Mông Nam_2
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 939
Dân Tộc Dao
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 939
Dân Tộc Dao_Nữ
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 940
Dân Tộc Bố Y Nam
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 940
Dân Tộc Sán Chay_Nam
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 941
Dân Tộc Cống Nam
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 944
Dân Tộc Cờ Lao Nữ
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 944
Dân Tộc Cờ Lao Nam
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 945
Dân Tộc Cống Nữ
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 946
Dân Tộc Chơ Ro
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 946
Dân Tộc Thổ
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 947
Dân Tộc La Chí
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 947
Sân Tộc Sán Dìu Nữ
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 948
Dân Tộc H Mông Nam_1
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 950
Dân Tộc Ơ Đu Nữ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 951
Dân Tộc Co Nữ
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 952
Dân Tộc Pu Péo
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 953
Dân Tộc Rơ Măm_Nữ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 954
Tướng Nữ Xanh
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 954
Tướng Nữ Hồng
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
Áo Dài Phi Xanh
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: Liên Hệ
Áo Dài Tím Vẽ Hoa
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 1090
Áo Dài Tre
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP:
Áo Dài Tre Nam
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
Ai Cập Nữ
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
Dân Tộc Bru Vân Kiều
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Canaval
Giá Thuê 250.000 vnđ
Giá CK 200.000 vnđ
Mã SP:
Dân Tộc Co Nam
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 928
Dân Tộc Dao Nam
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 945
Dân Tộc Thái_Nữ ( Việt Nam )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: Liên Hệ
Dân Tộc H Mông_Nam
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 359
Tướng Nam_Đỏ
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 472
Đầm Thun Hồng Nhạt ( Ngắn - Rua )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 503
Dạ Hội Đen Đỏ 2 Lớp ( Cườm Đen )
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 85
Áo Dài Cổ Điển Ren Vàng
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 150
Áo Dài Voan - Hồng Trơn
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 151
Áo Dài Voan - Đỏ Trơn
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 209
Áo Dài Voan - Xanh Trơn
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 435
Áo Dài Trắng Voan - Ren 3 Tà
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 435
Áo Dài Trắng Voan - Ren 3 Tà
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 464
Áo Khoác Xám Thêu Vàng
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP:
Nữ Thần Tự Do
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK 144.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 739
Thúng
Giá thuê kèm trang phục : 10.000 VND / Cái
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP: 721
Nón Lá Truyền Thống
Giá thuê kèm trang phục : 5.000 VND / Cái
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP: Liên Hệ
Lồng đèn
Giá thuê kèm trang phục : 10.000 VND / Cái
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP: Liên Hệ
Dù Ren
Giá thuê kèm trang phục : 10.000 VND / Cây
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP: 919
Hoa Hướng Dương
Giá thuê kèm trang phục : 30.000 VND / Cặp
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP: 659
Đầu Ông Địa
Liên hệ
Mã SP: 690
Bánh Chưng_Bánh Tét
Giá thuê kèm trang phục : 50.000 VND / Cặp
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP:
Ngọc Như Ý
Giá thuê kèm trang phục : 10.000 VND / Cái
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP: 708
Lá Sen ( Quạt)
Giá thuê kèm trang phục : 40.000 VND / Cặp
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP: 722
Nón Lá Thêu
Giá thuê kèm trang phục : 10.000 VND / Cái
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP: 713
Quạt 360 độ
Giá thuê kèm trang phục : 50.000 VND / Cặp
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP:
Cành Đào
Giá thuê kèm trang phục : 10.000 VND / Cành
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ
Mã SP:
Cành Mai
Giá thuê kèm trang phục : 10.000 VND / Cành
Giá thuê không kèm trang phục: Liên hệ