Mã SP:
BỘ ĐÀM
Giá Thuê 90.000 vnđ / Cái
Mã SP: 989
Thất Tiên nữ
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 366
Cổ Trang nữ hồng
Giá Thuê: 150.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 1031
Tiên nữ hồng (mẫu 2)
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá Bán : 700.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 366
Cổ Trang nữ yếm hoa tím
Giá Thuê: 150.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 1031
Tiên nữ hồng (mẫu 1)
Giá Thuê : 100.000 vnđ / Bộ
Giá Bán : 700.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 366
Cổ Trang nữ xanh biển
Giá Thuê: 150.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 366
Cổ Trang nữ vàng
Giá Thuê: 150.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 89
Tiên nữ vàng
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá Bán : 350.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 361
Cổ Trang nam xanh
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 361
Cổ Trang nam đỏ
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 370
Cổ Trang nam phi đỏ
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 860
Cổ Trang nam phi xanh
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 147
Lính Tây Sơn xanh
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 78
Lính Tây Sơn đỏ
Mã SP: 149
Lính Tây Sơn vàng
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 359
Quan Văn trắng
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 359
Quan Văn đen
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 359
Tướng nữ Trắng
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 359
Tướng nữ đỏ
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 359
Tướng Nam trắng
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 359
Vua vàng
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 371
Cổ Trang Nữ ( Phi Xanh Tay Rộng )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 375
Cổ Trang Nữ ( Vàng - Vẽ )
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 516
Hoàng Hậu Tím
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 520
Quan Văn Vàng
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 521
Vua Tím
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 579
Sĩ Tử
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 591
Cố Trang nam gấm cam
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 747
Tướng Nam tím
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 359
Tướng Tây Sơn
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 513
Tướng nam
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 954
Tướng nữ xanh
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 954
Tướng nữ hồng
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 359
Tướng nam đỏ
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ