Mã SP:
BỘ ĐÀM
Giá Thuê 90.000 vnđ / Cái
Giá CK 72.000 vnđ / cái
Mã SP: 1031
CỔ TRANG TIÊN HỒNG
Giá Thuê : 100.000
Giá Bán : 700.000
Mã SP: Liên Hệ
CỔ TRANG NỮ
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 989
Thất Tiên Nữ
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 366
Cổ Trang Nữ Hồng
Giá Thuê 170.000 vnđ / Bộ
Giá CK 136.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 366
Cổ Trang Nữ Yếm Hoa Tím
Giá Thuê 170.000 vnđ / Bộ
Giá CK 136.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 366
Cổ Trang Nữ Xanh Biển
Giá Thuê 170.000 vnđ / Bộ
Giá CK 136.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 366
Cổ Trang Nữ Vàng
Giá Thuê 170.000 vnđ / Bộ
Giá CK 136.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 89
Tiên Nữ Vàng
Giá Thuê 100.000
Giá Bán : 350.000
Mã SP: 361
Cổ Trang Nam ( Xanh )
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 361
Cổ Trang Nam ( Đỏ )
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 370
Cổ Trang Nam ( Phi Đỏ Tay Rộng )
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 860
Cổ Trang Nam ( Phi Xanh Tay Rộng )
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 147
Lính Tây Sơn Xanh ( Bộ )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 78
Lính Tây Sơn Đỏ ( Bộ )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 149
Lính Tây Sơn Vàng ( Bộ )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 359
Quan Văn
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 359
Quan Văn _Đen
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 359
Nữ Tướng Trắng
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 359
Nữ Tướng Đỏ
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 359
Tướng Nam_Trắng
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 359
Vua
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 371
Cổ Trang Nữ ( Phi Xanh Tay Rộng )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 375
Cổ Trang Nữ ( Vàng - Vẽ )
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 516
Hoàng Hậu Tím
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK 144.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 520
Quan Văn Vàng
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 521
Vua Tím
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK 144.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 579
Sĩ Tử
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Giá CK 56.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 591
Cố Trang Nam Gấm Cam
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 747
Tướng Nam_Tím
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 359
Tướng Tây Sơn
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 513
Tướng Nam
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 954
Tướng Nữ Xanh
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 954
Tướng Nữ Hồng
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 359
Tướng Nam_Đỏ
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ