Mã SP: Liên Hệ
BỘ ĐÀM
Giá Thuê 90.000 vnđ / Cái
Giá CK 72.000 vnđ / Cái
Mã SP: 1080
NGƯỜI NHỆN
Giá Thuê 120.000
Giá Bán : 500.000
Mã SP: 1031
HẰNG NGA
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP: 989
Thất Tiên Nữ
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK: Liên Hệ
Mã SP:
ÂU CƠ
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
THÁNH GIÓNG
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
VUA HÙNG (1)
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
SƠN TINH
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
THỦY TINH
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
MAI AN TIÊM
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
TÔ NGỘ KHÔNG (ÁO GIÁP)
Giá Thuê 200.000 vnđ / Bộ
Giá CK 160.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
TRANG PHỤC ĐÁNH TRỐNG
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
SA TĂNG
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
CHƯ BÁT GIỚI
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
TÔ NGỘ KHÔNG
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
ĐƯỜNG TĂNG
Giá Thuê 190.000 vnđ / Bộ
Giá CK 152.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
ÔNG ĐỊA (1)
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
LÂN VÀNG
Giá Thuê 350.000 vnđ / Bộ
Giá CK 280.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
LÂN ĐỎ
Giá Thuê 350.000 vnđ / Bộ
Giá CK 280.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
ÔNG ĐỊA (2)
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK 144.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
ÔNG ĐỊA
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK 144.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Thầy Trò Đường Tăng
Giá Thuê 600.000 vnđ / Bộ
Giá CK 480.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Trang Phục Giấy
Liên hệ
Mã SP: 766
NOEL NỮ NHUNG ( MẪU 10)
Giá Thuê 80 - 120.000
Giá Bán : 350.000
Mã SP: 766
NOEL NỮ NHUNG ( MẪU 9)
Giá Thuê 80 - 120.000
Giá Bán : 350.000
Mã SP: 765
NOEL NỮ NHUNG ( MẪU 8)
Giá Thuê 80 - 120.000
Giá Bán : 350.000
Mã SP: 766
NOEL NỮ NHUNG ( MẪU 7)
Giá Thuê 80 - 120.000
Giá Bán : 300.000
Mã SP: 766
NOEL NỮ NHUNG ( MẪU 6)
Giá Thuê 80 - 120.000
Giá Bán : 300.000
Mã SP: 766
NOEL NỮ NHUNG - ỐNG
Giá Thuê 80 - 120.000
Giá Bán : 300.000
Mã SP: 766
NOEL NỮ NHUNG - CÓ TAY
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 300.000
Mã SP: 765
NOEL NỮ NHUNG ( MẪU 3)
Giá Thuê 80 - 120.000
Giá Bán : 350.000
Mã SP: 765
NOEL NỮ NHUNG ( MẪU 2)
Giá Thuê 80 - 120.000
Giá Bán : 350.000
Mã SP: 765
NOEL NỮ NHUNG ( MẪU 1)
Giá Thuê 80 - 120.000 vnđ / Bộ
Giá Bán : 350.000
Mã SP:
Ông Già Noel
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Noel Đỏ Cách Tân
Giá Thuê 120.000 vnđ / Bộ
Giá CK 96.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Noel Cách Tân
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
NOEL NỮ ( VÁY ĐỎ XÒE )
Giá Thuê 80.000 - 120.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 - 96.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Noel Nữ ( Váy Trắng Xòe )
Giá Thuê 80.000 - 120.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 - 96.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Đầm Công Chúa ( Trắng - Hồng )
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK 144.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Đầm Công Chúa Xanh
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK 144.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Cướp Biển
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Hoàng Tử - Ghilê Đỏ
Giá Thuê 40.000 vnđ / Áo
Giá CK 32.000 vnđ / Áo
Mã SP:
Đầm Nữ Hoàng Hồng
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK 144.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Đầm Nữ Hoàng Đỏ Đô
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK 144.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
SƯ TỬ MA QUÁI
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
KHỈ MA QUÁI
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Xác Ướp Ai Cập
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK 144.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Macarong
Giá Thuê 120.000 vnđ / Bộ
Giá CK 96.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Phù Thủy
Giá Thuê 120.000 vnđ / Bộ
Giá CK 96.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Qủy Macarong
Giá Thuê 120.000 vnđ / Bộ
Giá CK 96.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Hề Vui Nhộn
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Hề Ma Quái
Giá Thuê 120.000 vnđ / Bộ
Giá CK 96.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Hề Quái Dị
Giá Thuê 120.000 vnđ / Bộ
Giá CK 96.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Người Sói
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK 144.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Quỷ Hút Máu
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK 144.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Thần Chết
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK 144.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Ma Cương Thi
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK 144.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Lính Pháp
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Bộ Đội Rằn Ri
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Áo Trấn Thủ ( Bộ Đội )
Giá Thuê 40.000 vnđ / Áo
Giá CK 32.000 vnđ / Áo
Mã SP:
Bội Đội Việt Nam
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Giá CK 56.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Hải Quân Nam
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Áo Hải Quân Nữ - Dài
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Áo Hải Quân Nữ - Ngắn
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 1079
NÀNG TIÊN CÁ - ĐỎ
Giá Thuê 180.000
Giá Bán : 800.000
Mã SP: 1079
NÀNG TIÊN CÁ - VÀNG
Giá Thuê 180.000
Giá Bán : 800.000
Mã SP:
Nàng Tiên Cá
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Vua Hùng
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Lạc Long Quân Nam ( Đỏ )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Âu Cơ Đỏ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Lạc Long Quân Nam ( Vàng )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Áo Âu Lạc Nam Đen
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Tarzan Nữ
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Giá CK 48.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Tarzan Nam
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Giá CK 48.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Chiến Binh La Mã Nữ
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
La Mã Nữ
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
La Mã Nam ( Võ Sĩ Giác Đấu )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
La Mã Nam
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Ông Lộc
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Ông Thọ
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Ông Phước
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Thần Tài
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Diêm Vương
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK 144.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Tiên Nữ Trắng ( Viền Xanh )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Tiên Nữ Trắng
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Tiên Nữ Đỏ
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Thần Tài 1
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Tiên Nữ Xanh
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Ông Bụt
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Người Dơi
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Đầm Bạch Tuyết
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Áo Cha Sứ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Pháp Sư Diệt Ma
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Saclo
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Áo Blue Trắng ( Bác Sĩ )
Giá Thuê 50.000 vnđ / Áo
Giá CK 40.000 vnđ / Áo
Mã SP:
Vest Nam ( Nâu )
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Cô Bé Quàng Khăn Đỏ
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Đầu Bếp
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Canaval
Giá Thuê 250.000 vnđ
Giá CK 200.000 vnđ
Mã SP:
Nữ Thần Tự Do
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK 144.000 vnđ / Bộ