Mã SP: 14016
60 x 130 cm
Mã SP: 14017
Khăn Rằn 70 x 150 cm
Mã SP: 14135
Khăn Rằn Nhập 60 x 180 cm + Rua
Mã SP: 14062
60 x 110 cm