Mã SP:
BỘ ĐÀM
Giá Thuê 90.000 vnđ / Cái
Giá CK 72.000 vnđ / cái
Mã SP: 1066 - 1065 - 1088
Nhảy Dance
Giá Thuê 90.000
Giá Bán : 350.000
Mã SP: 1066 - 1065 - 1088
Nhảy Dance
Giá Thuê 90.000
Giá Bán : 350.000
Mã SP: 1066 - 1065 - 1088
Nhảy Dance
Giá Thuê 90.000
Giá Bán : 350.000
Mã SP: 865
ÁO DÀI MÚA 6 TÀ - VÀNG
Giá Thuê 90.000
Giá Bán : 700.000
Mã SP: Liên Hệ
MÚA QUẠT
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 971
Sen Vàng
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 970
Sen Trắng
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 358
Múa Chim
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 15
VÁY MÚA LỬA
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 200.000
Mã SP: 55
Váy Múa Sen ( Xanh Lá )
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 350.000
Mã SP: 59
Váy Hawaii Xanh Lá
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 300.000
Mã SP: 80
Đầm Dance Sport Xanh Lá
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 250.000
Mã SP: Liên Hệ
Đầm Múa Xanh
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 477
Đầm Hồng Sen Múa
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Giá CK 56.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 854
Đầm Tay Dài ( Trắng )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 854
Đầm Tay Dài ( Hồng Trơn )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 406
Đầm Trắng Dài, Tùng Sequin
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Giá CK 48.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 304
Đầm Dài Múa Biển
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 292
Đầm Trắng Dài Cổ Yếm
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 283
Đầm Trắng Cổ Tim
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Giá CK 48.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 250
Múa Chim Công
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 574
Cheer Leading Nam ( Xanh Lá - Vàng )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 573
Cheer Leading Nữ ( Xanh Lá - Vàng )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
ẤN ĐỘ_NAM
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 238
Ấn Độ Đỏ Thun
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 237
Ấn Độ Vàng Cam
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 234
Ấn Độ Vàng Thun
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 235
Múa Tiên
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 248
Apsara Vàng Sequyn Ngắn
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 288
Búp Bê ren Trắng Có Cổ
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 276
Búp Bê Hồng
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 577
Đầm Bí ( Xà Cừ )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 413
Đầm Búp Bê Trắng ( Nơ Đỏ )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 294
Đầm Búp Bê Ống Trắng
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 291
Búp Bê Vàng 2 Dây
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 290
Búp Bê Xanh Biển Cổ Yếm
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 275
Đầm Búp Bê Xanh Dương Ngắn
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 408
Đầm Trắng Lừng ( Eo Viền Kim Tuyến )
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Giá CK 48.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 293
Búp Bê Ống Đỏ
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Giá CK 48.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 318
Đầm SeQuin Xanh Ngắn
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 865
Áo Dài Múa 6 Tà ( Vàng )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
Hawaii Vàng Nilon
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 165
Đầm Sen Hồng
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Giá CK 56.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 274
Đầm Trắng Chân Xanh Dài
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 43
Múa Sen Baby
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Giá CK 48.000 vnđ / Bộ