Mã SP: Liên Hệ
BỘ ĐÀM
Giá Thuê 90.000 vnđ / Cái
Giá CK 72.000 vnđ / cái
Mã SP: Liên Hệ
Singapore Truyền Thống Nam
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 918
Singapore Truyền Thống Nữ
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 1085
Indonesia Truyền Thống
Giá Thuê 120.000
Giá Bán : 900.000
Mã SP: 154
Indonesia Truyền Thống Nam
Giá Thuê 50.000 vnđ / Áo
Giá CK 40.000 vnđ / Áo
Mã SP: 184
Indonesia Truyền Thống Nữ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 174
SƯỜN XÁM LỤA THÊU
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 174
SƯỜN XÁM GẤM TRẮNG DÀI
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 174
Sườn Xám Phi Dài_Đỏ
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 174
Sườn Xám Gấm Dài Đỏ Tươi
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 174
Sườn Xám Gấm Dài_Đỏ
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 174
SƯỜN XÁM GẤM DÀI_ĐEN
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP:
SƯỜN XÁM GẤM DÀI VÀNG ĐỒNG
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 174
Sườn Xám Gấm Dài Đỏ Đô
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 940
Công Nhân Trung Quốc
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 882
Trung Quốc Nữ
Giá Thuê 40.000 vnđ / Áo
Giá CK 32.000 vnđ / Áo
Mã SP: 884
Nông Dân Trung Quốc
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Giá CK 56.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 884
Áo Xẩm Kate Xanh
Giá Thuê 70.000 vnđ / Bộ
Giá CK 56.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 835
Trung Quốc Nam ( Vải Castar Đỏ )
Giá Thuê 40.000 vnđ / Áo
Giá CK 32.000 vnđ / Áo
Mã SP: 229
Trung Quốc Nam Silk
Giá Thuê 50.000 vnđ / Áo
Giá CK 40.000 vnđ / Áo
Mã SP: 175
Sườn Xám Kate ( Hoa - Dài )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 174
Sườn Xám Gấm Dài Xánh Lá
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 172
Sườn Xám Phi Ngắn Xanh
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 172
Sườn Xám Phi Ngắn Vàng
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 170
Áo Xẩm ( Đỏ - Tay Dài )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 988
Yukata Nam
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 988
Yukata Nữ Ngắn
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 988
Yukata_Váy Ngắn
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 988
Yukata_Váy Dài
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 888
Kimono Hoa Màu Hồng
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 264
Kimono Nam Dài
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 262
Kimono Nữ Phi Ngắn
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 262
Kimono Nữ Gấm Ngắn
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 261
Kimono Nữ Gấm Dài
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 1084
HANBOK IN HOA
Giá Thuê 90.000
Giá Bán : 500.000
Mã SP: Liên Hệ
HANBOK BABY
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
HANBOK_PHI
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
Hanbok ( In Hoa )
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK 144.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
Hanbok ( In Họa Tiết )
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK 144.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 258
Hàn Quốc Gấm Nam
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 257
Hàn Quốc Phi Nữ
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 257
Hàn Quốc Phi Nữ_Hồng
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 256
Hàn Quốc Gấm Nữ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 1013
ẤN ĐỘ - NAM
Giá Thuê 80.000
Giá Bán : 300.000
Mã SP: 1081
ẤN ĐỘ NAM GỐC
Giá Thuê 180.000
Giá Bán : 950.000
Mã SP: 1082
ẤN ĐỘ NAM GỐC - CAO CẤP
Giá Thuê 350.000
Giá Bán : 3.000.000
Mã SP: 1083
ẤN ĐỘ TRUYỀN THỐNG (3)
Giá Thuê 180.000
Giá Bán : 1.200.000
Mã SP: 1033
ẤN ĐỘ ĐỎ KIM TUYẾN_TÍM
Giá Thuê 100.000
Giá Bán : 850.000
Mã SP: 1083
ẤN ĐỘ TRUYỀN THỐNG (2)
Giá Thuê 180.000
Giá Bán : 1.200.000
Mã SP: 1083
ẤN ĐỘ TRUYỀN THỐNG (1)
Giá Thuê 180.000
Giá Bán : 1.200.000
Mã SP: Liên Hệ
Ấn Độ Nam Truyền Thống
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
Ấn Độ Nam
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 925
Ấn Độ Truyền Thống
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
Ấn Độ Cam
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 888
Ấn Độ Nữ Hồng
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 421
Ấn Độ Baby SeQuin Đỏ
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Giá CK 48.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 351
Ấn Độ Baby Đỏ
Giá Thuê 60.000 vnđ / Bộ
Giá CK 48.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 239
Áo Ấn Độ Nam Trắng Vẽ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 236
Ấn Độ Xanh Sequyn
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 232
Ấn Độ Đỏ Kim Tuyến
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 512
Đầm Nga Baby ( Rời )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 181
Nga Truyền Thống Nữ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 182
Trang Phục Nga Truyền Thống Nam
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 525
Lào Nữ
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 180
Malaisia Nữ
Giá Thuê 120.000 vnđ / Bộ
Giá CK 96.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 913
Thái Lan Truyền Thống Nam
Giá Thuê 250.000 vnđ
Giá CK 200.000 vnđ
Mã SP: 352
Khơ Me Nữ ( Hồng - Nhập )
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 104.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 349
Khơ Me Nữ Gốc Cột
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 347
Áo Khơ Me Nam ( Hồng - Nhập )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 345
Áo Khơ Me Nam ( Đen - Nhập )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 343
Thái Lan Xà Rông Xanh Lá ( Vải Nhập )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 373
Châu Phi - Áo Daishiki Nam
Giá Thuê 120.000 vnđ / Áo
Giá CK 96.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 373
Châu Phi - Áo Daishiki Nữ
Giá Thuê 120.000 vnđ / Áo
Giá CK 96.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 890
Bruney Truyền Thống Nữ
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 890
Bruney Truyền Thống Nam
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 480
Philippin Truyền Thống Nữ
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 177
Philippin Truyền Thống Nữ
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 349
Xa Rông Nữ Cột ( Gốc )
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 344
Campuchia Truyền Thống Nữ ( Vàng )
Giá Thuê: 130.000 vnđ/Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 344
Campuchia Truyền Thống Nữ ( Tím )
Giá Thuê 130.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 346
Hawaii Nam
Giá Thuê 40.000 vnđ / Áo
Giá CK 32.000 vnđ / Áo
Mã SP: 346
Hawaii_Nam
Giá Thuê 40.000 vnđ / Áo
Giá CK 32.000 vnđ / Áo
Mã SP: 412
Đầm Châu Âu Đỏ ( Ống Tay Loe )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 412
Đầm Châu Âu Vàng Cam ( Ống Tay Loe )
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 195
Áo Vest Đuôi Tôm Đỏ Đen
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 187
Vest Đuôi Tôm Trắng Viền Vàng
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 806
Thụy Điển Truyền Thống Nữ
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 819
Đức Truyền Thống Nam
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 818
Đức Truyền Thống Nữ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
Mexico Truyền Thống Nữ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
Mexico Truyền Thống Nam
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 159
Scotland Truyền Thống Nam
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 53
Tây Ban Nha Truyền Thống Nữ
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 880
Iceland Truyền Thống Nữ
Giá Thuê 150.000 vnđ / Bộ
Giá CK 120.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 242
Apsara Đỏ Sequin Ngắn
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 248
Apsara Vàng Sequin Ngắn
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 241
Apsara Đỏ
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
THỔ DÂN DA ĐỎ NỮ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 545
Thổ Dân Nữ
Giá Thuê 90.000 vnđ / Bộ
Giá CK 72.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 545
Thổ Dân Nam
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 177
Áo Hồi Giáo Nam
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 519
Mông Cổ Truyền Thống Nữ
Giá Thuê 180.000 vnđ / Bộ
Giá CK 144.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 115
Áo Châu Âu Nam Họa Tiết Xanh
Giá Thuê 45.000
Giá Bán : 150.000
Mã SP:
Tùng Ai Cập Nữ
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 1021
Ai Cập Nữ_Trắng
Giá Thuê: 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 1022
Ai Cập Nữ_Cao Cấp
Giá Thuê: 250.000 vnđ / Bộ
Giá CK: 200.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 517
Ai Cập Nam
Giá Thuê 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: 514
AI Cập Nam_2
Giá Thuê: 80.000 vnđ / Bộ
Giá CK: 64.000 vnđ / Bộ
Mã SP: Liên Hệ
Ai Cập Nữ
Giá Thuê 100.000 vnđ / Bộ
Giá CK 80.000 vnđ / Bộ